Навигација

Информативни семинар за техничке експерте

Семинари

У понедељак 08. јуна, у просторијама Акредитационог тела Србије, одржан је информативни семинар за техничке експерте током кога су се кандидати и постојећи експерти могли упознати са процесом акредитације и својом улогом у њему, својим правима и обавезама, као и начином за праћење перформанси.

Предавања су одржали др Дејан Крњаић, директор АТС-а на тему „Стандарди, оцењивање усаглашености и акредитација“, Биљана Томић, начелник одељења за правне и опште послове, која је говорила о „Правилима акредитације, поступку акредитације правима и обавезама техничких експерата (ТЕ)“, као и мр Наталија Јовичић Зарић, помоћник директора за послове  акредитације, која је одржала предавање на тему „Улога техничких експерата у процесу акредитације“. Руководилац семинара је била мр Вида Живковић, заменик директора АТС-а.

Др Крњаић је у свом предавању објаснио значај стандарда ISO IEC 17011 код униформног вршења послова акредитације широм света, али и значај умрежавања и чланства у међународним и регионалним организацијама за акредитацију. Такође је истакао да је кључни задатак АТС-а потписивање мултилатералног споразума (MLA) како би се систем акредитације у Републици Србији интегрисао са светским системом акредитације.

Биљана Томић је током свог излагања објаснила постојећим и будућим техничким експертима ток процеса акредитације, улогу техничких експерата, права и обавезе истих, као и праћење њихових перформанси.

Мр Наталија Јовичић Зарић је објаснила улогу техничког експерта у тиму за оцењивање, представила радне обрасце, који се користе у поступку акредитације у фази оцењивања на лицу места, а детаљно је било речи и о аспектима оцењивања.

Након завршених излагања мр Вида Живковић позвала је присутне да поставе питања и изнесу своје сугестије и запажања. Током дискусије се дошло до закључка да је за рад техничких експерата важно да се што чешће одржавају семинари оваквог типа који ће им пружити неопходне информације за даљи рад. Акредитационо тело Србије ће убудуће пружити сву неопходну подршку техничким експертима како би њихов рад био олакшан, а у складу са процедуром Обука за оцењиваче, информативни семинар за техничке експертеАТС-а и обука запослених у АТС-у.
 


др Дејан Крњаић

Биљана Томић

мр Наталија Јовичић Зарић

мр Вида Живковић, др Дејан Крњаић, мр Наталија Јовичић Зарић и Биљана Томић