Навигација

Уручени сертификати о завршеној обуци будућим водећим оцењивачима

Актуелности

Директор Акредитационог тела Србије др Дејан Крњаић уручио је данас полазницима обуке, након успешно положеног завршног теста провере знања, сертификате о завршеној обуци за водећег оцењивачa за лабораторије за испитивање и еталонирање (SRPS ISO/IEC 17025) и за контролне организације (SRPS ISO/IEC 17020) за потребе акредитације. Обуку је похађало 25 кандидата, а обуци су присуствовали и полазници из Македоније, Босне и Херцеговине и Црне Горе.            др Дејан Крњаић са полазницима обуке из Македоније

др Дејан Крњаић са полазницима обуке из Босне и Херцеговине

др Дејан Крњаић са полазницама обуке из Црне Горе


Учесници обуке