Навигација

Обука за водеће оцењиваче за потребе акредитације

Актуелности

У складу са процедуром АТС-а "Обука за оцењиваче, информативни семинар за техничке експерте АТС-а и обука запослених у АТС-у" у просторијама АТС-а од 18. до 22. маја одржава се обука за водеће оцењиваче за лабораторије за испитивање и еталонирање и контролне организације.

Обука за водеће оцењиваче за лабораторије за испитивање и еталонирање и контролне организације обухватила je упознавање са садржајем и практичном применом стандарда SRPS ISO/IEC 17025, односно SRPS ISO/IEC 17020, планирањем, организовањем и извођењем оцењивања у складу за захтевима одговарајућих стандарда, идентификовањем, класификовањем и извештавањем о неусаглашеностима, аспектима оцењивања и познавањем правила и процедура у поступку оцењивања.

Полазници обуке упознали су се и са прописима из области акредитације и оцењивања усаглашености, Европским заједничким тржиштем и оцењивањем усаглашености, стандардом SRPS ISO/IEC 17011:2007 Оцењивање усаглашености – Општи захтеви за акредитациона тела која акредитују тела за оцењивање усаглашености.

Обука је спроведена кроз предавања, вежбе и интерактиван рад у групама (решавање замишљених ситуација оцењивања, дискусију, утврђивање и извештавање о неусаглашености и сл.). Обуком су полазницима представљени документи АТС-а која се односе на акредитацију, као и сам поступак и критеријуми, као и методе и технике оцењивања.

Предавачи на обуци су били: др Дејан Крњаић, мр Вида Живковић, мр Наталија Јовичић Зарић и Љубица Живанић, а обуци су присуствовали и полазници из Македоније, Босне и Херцеговине и Црне Горе.
 


Директор АТС-а имао је уводно предавање на обуци за водеће оцењиваче
др Дејан Крњаић одржао је предавање на тему - Стандарди, оцењивање усаглашености и акредитација

мр Вида Живковић имала је предавање о стандарду SRPS ISO/IEC 17011 и о процесу и критеријумима акредитације

Атмосфера са вежбе бр.6 - кораци у процесу оцењивања коју је водила мр Наталија Јовичић Зарић 

мр Наталија Јовичић Зарић
 
Љубица Живанић са полазницима презентира резултате вежбе