Навигација

Нове акредитације у мају 2009. године

Актуелности

Акредитационо тело Србије донело је 15. маја 2009. године одлуке о додели акредитације за две лабораторије за испитивање и једну лабораторију за еталонирање.  Донето је низ одлука о одржавању акредитације, проширењу обима акредитације, као и редукцији обима акредитације.

У претходном периоду реализоване су активности на оцени усаглашености рада сертификационих тела за сертификацију система менаџмента са захтевима SRPS ISO/IEC 17021:2007, а у складу са Упутством за прелазак са SRPS EN 45012:2004 (ISO/IEC Uputstvo 62:1996) и SRPS ISO/IEC Uputstvo 66:2001 на SRPS ISO/IEC 17021:2007, па је за две организације донета одговарајућа одлука.

Додељене су акредитације лабораторијама за испитивање и то:

- Поликлиника за област интерне медицине, лабораторија за клиничку биохемију, лабораторија за микробилогију и лабораторија за патохистологију ХУМАН, Биохемијска лабораторија, Ниш у области биохемијских испитивања;

- SIMEX DOO, Лабораторија Simex Quality, Суботица у области испитивања алкохолних пића,

и лабораторији за еталонирање:

- Машински факултет Универзитета у Београду, Лабораторија за механику флуида.

Донете су одлуке о преласку на SRPS ISO/IEC 17021:2007 за две организације:

- JUQS Друштво за сертификацију и надзор система квалитета д.о.о. Београд и

- „ПАНЦЕРТ“ доо, Нови Сад

за важећи обим акредитације (сертификација QMS и EMS).

Све детаљне информације о акредитованим организацијама можете погледати у Регистру акредитованих организација