Навигација

19. седница Управног одбора

Актуелности

У понедељак 25. маја, одржана је 19. седница Управног одбора Акредитационог тела Србије. Управни одбор је извршио именовање чланова сталних техничких комитета за лабораторије, контролне организације и за сертификациона тела.

Управни одбор је на својој 18. седници од 30. марта 2009. године усвојио Правила и критеријуме за именовање, задужење и рад техничких комитета и идентификовао стране које у њима треба да учествују.

За чланове техничког комитета за лабораторије именовани су:

- др Драган Ковачевић, директор Института „Никола Тесла“ и руководилац Лабораторије за испитивање и еталонирање;
- др Горан Младеновић, технички руководилац Лабораторије за коловозне конструкције на Грађевинском факултету у Београду;
- др Иван Гржетић, редовни професор Хемијског факултета у Београду на Катедри за примењену хемију;
- др Вељко Зарубица, самостални саветник у Лабораторији за фотометрију, радиометрију и колориметрију Дирекције за мере и драгоцене метале;
- Соња Ружин, шеф Одсека за заштиту ваздуха у Сектору за заштиту природних ресурса Министарства  животне средине и просторног планирања и 
- др Мића Јовановић, професор на Технолошко металуршком факултету у Београду.

За чланове техничког комитета за контролне организације именовани су:

- Славиша Петковић, руководилац Групе за координацију контроле квалитета индустријско-прехрамбених производа у Министарству трговине и услуга, Сектору тржишне инспекције;
- Горан Софронић, генерални директор Завода за заваривање а.д. Београд;
- Милан Божић, директор АМСС – Центра за моторна возила;
- др Југослав Радуловић, директор Техничког ремонтног завода Крагујевац и
- Тодор Микић, водећи инжењер Лабораторије за преносне алате и електромоторе организације „Квалитет“ Ниш.

За чланове техничког комитета за сертификациона тела именовани су:

- Видосава Џагић, потпредседник Привредне коморе Србије;
- мр Звонимир Паунковић, виши предавач на Вишој политехничкој школи у Београду;
- Бранислав Ракетић, самостални саветник за безбедност и квалитет хране у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде;
- Раде Ђуричић, представник руководства за квалитет на Рударском институту Земун;
- др Бранислав Јакић, помоћник начелника Управе за одбрамбене технологије Министарства одбране Републике Србије и
- Предраг Поповић, члан Савета за акредитацију Акредитационог тела Србије.