Навигација

Искуства лабораторија у примени HRN EN ISO/IEC 17025

Семинари

У организацији Хрватског мјеритељског друштва HMD, одржано је друго саветовање под називом „Искуства лабораторија у примени HRN EN ISO/IEC 17025“ у Опатији, oд 24 -27.09.2008. године. Циљ саветовања је био да учесници размене искуства, да се упознају са новинама у лабораторијском раду и свој рад прилагоде новим тржишним захтевима.
Излагања су била подељена у две тематске целине:

- Мерења у пракси: Мерне и испитне методе и њихова валидација; Процена мерних несигурности у мерењима и испитивањима; Осигурање следивости мерних резултата; Осигурање квалитета резултата; Међулабораторијска поређења;
- Техничка регулатива: Акредитација лабораторија за еталонирање и лабораторија за испитивање; Искуства у примени нових захтева стандарда ISO/IEC 17025, Управљање опремом; Анализа података у лабораторијама; Оспособљавање и обука; Новине и побољшања у лабораторијама; Техничка регулатива и улога лабораторија у њеној примени.

Поред учесника из Хрватске, своја излагања имали су предавачи: Тaylor Philips и Paul de Bievre, из Белгије, Chester Franklin, из USA, Јанко Дрновшек и Нинета Мајцен из Словеније.

Одржана су и два округла стола са темама: међулабораторијска испитивања и испитивања способности у РХ и искуства у примени стандарда HRN EN ISO/IEC 17025.

Из АТС-а, саветовању су присуствовале Љиљана Маркићевић и Душанка Сантовац, самостални саветници.