Навигација

Слободно кретање роба у земљама ЕУ и ЕФТА – Нови правни оквир

Семинари

У организацији Министарства економије и регионалног развоја и у сарадњи са Регионалним пројектом за инфраструктуру квалитета CARDS 2006, у оквиру техничке помоћи Европске комисије и Секретаријата ЕФТА, у Палати Србије у Београду је 23.09.2008. године одржан семинар на тему „Слободно кретање роба у земљама ЕУ и ЕФТА – Нови правни оквир“.
Семинар је отворила и дала уводну реч Јелена Поповић, помоћник министра за економију и регионални развој. Уводну реч су дали и David Norris, тим лидер Регионалног пројекта за инфраструктуру квалитета и Primož Vehar, руководилац пројекта PLAC (Policy and Legal Advice Centre).

Учесници на семинару су били представници министарстава, организација из инфраструктуре квалитета, организација за оцењивање усаглашености, Привредне коморе Србије и других заинтересованих страна за техничку регулативу Републике Србије.

На семинару су одржане следеће презентације:
1. Проширење јединственог тржишта – Steffen Erik Milner, ЕФТА Одељење за робе
2. Слободно кретање роба на нехармонизованом подручју и Уредба о узајамном признавању – Idaira Robayna Alfonso, Европска комисија – Генерална дирекција за предузећа и индустрију
3. Слободно кретање роба на хармонизованом подручју и Ревизија новог приступа – Helen Sutcliffe, Европска комисија – Генерална дирекција за предузећа и индустрију.

Представници Акредитационог тела Србије на семинару су били директор др Дејан Крњајић, мр Вида Живковић, Биљана Томић и Радивоје Николичић.


 


Семинар је отворила и дала уводну реч Јелена Поповић ( у средини), помоћник министра за економију и регионални развој

Директор АТС-а др Крњаић (у средини) са помоћником директора и директором Дирекције за мере и драгоцене метале (сдесна)

Представнице АТС-а на семинару Биљана Томић и мр Вида Живковић