Навигација

Додељено 5 нових акредитација током септембра 2008. године

Актуелности

У току септембра месеца Акредитационо тело Србије донело је одлуку о додели акредитације за  четири лабораторије за испитивање и једну контролну организацију.  Донето је низ одлука о одржавању акредитације, као и одлуке о обнављању акредитације, једна одлука о продужењу суспензије и једна одлука о укидању суспензије. 

Додељене су акредитације лабораторијама за испитивање и то:

- Концерн Фабрика вагона Краљево, Лабораторија ФВК, Краљево;
- ДОО МИС СИСТЕМ, Лабораторија за испитивање, Нови Сад;
- Агрозавод А.Д. Суботица;
- ЕНЕРГОТЕХНИКА-ЈУЖНА БАЧКА д.о.о. Лабораторија за испитивање, Нови Сад,

као и контролној организацији:

- АУТОТРАНСПОРТ ДОО, Костолац.

Две организације су обновиле акредитацију и то:

»Алфа Инжењеринг», Нови Сад, за послове испитивања и Завод за заваривање, Београд за послове контролисања.

Укинута је суспензија акредитације Машинском факултету Ниш, Заводу за машинско инжењерство и продужена суспензија организацији «Патентинг» д.о.о. Лабораторија за испитивање опреме под притиском, Београд на још три месеца за акредитацију у целини.

Све детаљне информације о акредитованим организацијама можете погледати у Регистру акредитованих организација.