Навигација

Нова регулатива објављена у Службеном гласнику ЕУ

Закони и прописи

Нови законодавни пакет о кретању роба на јединственом тржишту, акредитацији и надзору на тржишту објављен је у Службеном гласнику Европске уније (Official Journal
of the European Union L218 Volume 51 13 Avgust 2008).

Европски парламент  усвојио је законодавни пакет намењен олакшању слободног кретања роба у оквиру јединственог унутрашњег тржишта, уклањањем преосталих баријера трговини и повећању конкурентности и безбедности потрошача.

REGULATION (EC) No 765/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 July 2008 setting out the requirements for accreditation and market surveillance relating to the marketing of products and repealing Regulation (EEC) No 339/93

REGULATION (EC) No 764/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 July 2008 laying down procedures relating to the application of certain national technical rules to products lawfully marketed in another Member State and repealing Decision No 3052/95/EC

DECISIONS ADOPTED JOINTLY BY THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL DECISION No 768/2008/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 July 2008 on a common framework for the marketing of products, and repealing Council Decision 93/465/EEC