Навигација

Тренинг за испитивање оспособљености лабораторија

Међународне активности

У оквиру пројекта CARDS 2006, Regional Quality Infrastructure project, у периоду од 24. -27.јуна 2008. године у Љубљани, Република Словенија одржао се завршни део тренинга за испитивање оспособљености лабораторија (proficiency testing, PT).

Координатор активности и организатор тренинга је била Лабораторија за метрологију и квалитет, Факултета за електротехнику Универзитета у Љубљани која је уједно и саветодавно тело у оквиру пројекта.  Тренингу су присуствовали представници акредитационих тела и лабораторија, учесница у пројекту, из Хрватске, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Србије, Албаније и Македоније.

Пројекат је обухватио организацију укупно 8 РТ шема чији су носиоци биле одабране пилот лабораторије.

Завршни део тренинга је обухватио детаљну анализу резултата реализованих РТ шема са посебним освртом на принципе међулабораторијских поређења, организацију РТ шема, коришћене методе обраде резултата.

Коначан закључак је да су резултати задовољавајући у већини случајева, а да ће лабораторије које су добиле незадовољавајуће резултате за поједине параметре испитивања/еталонирања предузети одговарајуће мере за отклањање узрока лоших резултата.

Искуство стечено током учешћа у овим РТ шемама ће бити непроцењиво за све акредитоване лабораторије, као и друге које су у поступку акредитације или се припремају за њу.

Током тренинга представљена су и акредитациона тела земаља учесница. О Акредитационом телу Србије и досадашњим активностима на пословима акредитације, броју акредитованих субјеката, коришћењу резултата међулабораторијских испитивања и РТ шема у поступцима оцењивања говорила је мр Наталија Јовичић Зарић, шеф Одсека за лабораторије. Поред ње на тренингу су учествовале и мр Милица Јовчић и Душанка Сантовац.

Списак РТ шема оквиру пројекта CARDS 2006 и учесника:
 Учесници тренинга из Србије са вођом Пројекта David Norrisom и једним од предавача проф.др Игором Пушником, Љубљана, 24. -27.јун 2008.год.

Учесници тренинга, Љубљана, 24.-27.јун 2008.год.