Навигација

VI Конгрес медицинске микробиологije - акредитација микробиолошких лабораторија

Семинари

У организацији Удружења медицинских микробиолога Србије, Секције микробиолога Српског лекарског друштва и Друштва микробиолога Србије , у Београду je 14. јуна одржан  VI Конгрес медицинске  микробиологije под називом „МИКРОМЕД 2008“.
На секцији Конгреса посвећеној акредитацији микробиолошких лабораторија за испитивање др Дејан Крњајић, директор Акредитационог тела Србије (АТС) је изложио скупу новине везане за законску регулативу, стандарде и њихову примену у Европи и у Србији.

Објављивање српске верзије стандарда  ISO 15189:2008 под називом „Медицинске лабораторије-посебни захтеви за квалитет и компетентност“ створени су услови за акредитацију медицинских лабораторија у Србији.

Др Љубинка Глигић, виши саветник у АТС, дала је преглед активности везане за развој програма (шеме) за акредитацију медицинских лабораторија у Србији према новом стандарду, ISO 15189:2008. Специфичност рада у микробиолошким лабораторијама и недостатак ближих упутстава и препорука приликом акредитације микробиолошких лабораторија условио је израду новог документа АТС базираном на смерници ЕА-04/10:2002  „Accreditation for Microbiological Laboratories”.

На питање организовања и процене шема за међулабораторијска испитивања, мр Вида Живковић, помоћник директора за послове акредитације је указала на значај документа АТС „Правила о учешћу у међулабораторијским поређењима и шемама за испитивање оспособљености“ заснованом на ISO/IEC Упутство 43.