Навигација

Регионални пројекат за инфраструктуру квалитета – CARDS 2006 - технички семинар HOT 9

Семинари

Технички семинар HOT 9 – ''Споразум о оцењивању усаглашености и прихватању индустријских производа – могућности за регион западног Балкана''

У оквиру Регионалног пројекта за инфраструктуру квалитета -  CARDS 2006, на Малти је од 5. до 9. маја 2008. године одржан технички семинар са темом ''Споразум о оцењивању усаглашености и прихватању индустријских производа (АCAAs) – могућности за регион западног Балкана''.

Домаћин семинара је била Малтешка агенција за стандардизацију (Malta Standards Authority/MSА) која је централни државни орган надлежан за инфраструктуру квалитета на Малти. Учесници семинара су били представници министарстава и институција које чине инфраструктуру квалитета у земљама региона западног Балкана ( Македонија, Србија, Црна Гора, Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска).

Предавачи су били: Paul de Lusignan, представник EC DG TADE  (Генерални директорат Европске комисије за трговину) , David Norris, вођа CARDS пројекта и истакнути стручњаци MSА. Учесници семинара из Србије су били мр Борислава Јакшић и Коса Рашковић из Министарства за економију и регионални развој (МЕРР), Славиша Петковић из Министарства за трговину и мр Вида Живковић из Акредитационог тела Србије.

 


Учесници семинара


Овај петодневни семинар је имао за циљ да истакне неопходне захтеве за земље региона западног Балкана за отпочињање преговора о потписивању АCAA, који представља специфичан тип Споразума о узајамном признавању (МRA) у области индустријских производа и слободног протока роба и базира се на усаглашавању легислативе и инфраструктуре квалитета у нашим земљама са онима које су у Европској унији.

Кључне теме семинара су биле: ревидирани нови приступ (New Approach) и глобални приступ, нови пакет ЕУ регулативе који се односи на проток роба на јединственом унутрашњем тржишту Европе, дијалог који се односи на техничке прописе, стандардизацију и акредитацију, са посебно истакнутим значајем акредитације, као и препоруке за добро вођење преговора из примера и искуства Малте (MSА).


 
                 Francis E. Farruga, председник МSА, Tonio Fenech, министар  
            финансија и економије и  David Norris, вођа пројекта CARDS 2006


Учесници семинара могли су се упознати са принципима  АCAA, какву инфраструктуру је неопходно развити, дискутовати о ситуацији у земљама региона западног Балкана и направити акциони план за будућност. Земље учеснице су презентовале своје досадашње активности у овом подручју. Борислава Јакшић, помоћник министра за инфраструктуру квалитета у МЕРР презентовала је систем инфраструктуре квалитета и досадашње активности Србије у области техничких прописа, стандардизације, акредитације и метрологије. 

Представници MSА су били изузетни домаћини, а посебно драгоцено је било, за све учеснике семинара, њихово несебично и искрено излагање сопственог искуства, потешкоћа у преговорима које су они водили са ЕУ и савети који могу помоћи нашим даљим активностима.