Навигација

25. заседање међунарoдног техничког комитета ISO/TC 176

Међународне активности

Институт за стандардизацију Србије домаћин 25. заседања међународног техничког комитета ISO/TC 176 и централне прославе 20-годишњице објављивања међународног стандарда ISO 9001:1987

Од 16. до 24. маја 2008. године Институт за стандардизацију Србије биће домаћин 25. заседања међународног техничког комитета ISO/TC 176 (Менаџмент квалитетом и обезбеђење квалитета), његова три поткомитета и више радних група (укупно око 40 заседања свих радних тела). На заседањима ће учествовати више од 200 делегата из 45 земаља са пет континената.

Koмитет ISO/TC 176 је један од најбројнијих и најпознатијих комитета Међународне организације за стандардизацију (ИСО), у којем 81 земља (укључујући Србију) има статус пуноправног члана, а 20 земаља – статус посматрача. Секретаријат овог комитета је у Канади. 
    
Заседање комитета ISO/TC 176 и свих његових тела представља изузетно значајан догађај не само за Институт за стандардизацију и Нови Сад, већ и за целу Србију. Тај скуп ће бити повод и прилика стручњацима из целог света да се детаљније упознају са Србијом, а српским стручњацима ће дати снажан подстрек да се у наредном периоду у својим организацијама агилније и озбиљније него до сада посвете упознавању, успостављању и примени система менаџмента квалитетом према захтевима међународног стандарда ISO 9001 (односно српског стандарда SRPS ISO 9001) и/или његових деривата.

У оквиру заседања, 22. маја ове године, од 17:00 до 18:30, биће одржана посебна свечаност поводом обележавања двадесетогодишњице објављивања првог међународног стандарда из серије ISO 9000, тј. ISO 9001:1987. Институт за стандардизацију и ISO придају посебан значај том јубилеју и стога ће овој свечаности присуствовати лично генерални секретар ISO -а г. Алан Брајден (Alan Bryden), а очекује се и присуство високих званичника наше земље.

Технички комитет ISO/TC 176 припрема и доноси међународне стандарде који се односе на опште (генеричке) системе менаџмента квалитетом и технологије подршке, као и стандарде за примену генеричких система у посебним секторима привреде и непривреде. Најпознатији међународни стандарди које је развио овај технички комитет су они из чувене серије ISO 9000, који су у нашој земљи преузети као српски стандарди серије SRPS ISO 9000.

Међународни стандард ISO 9001:2000 и други стандарди које је донео комитет ISO/TC 176 доживели су планетарну популарност и у потпуности су интегрисани у светску економију. Последњих година стандарду ISO 9001:2000 придружили су се нови стандарди (или серије стандарда) који се заснивају на истом генеричком моделу, али који су развијени да би се задовољиле потребе и специфичности појединих привредних и непривредних делатности, или да би се одговорило на специфичне изазове.

Такви ISO стандарди и слични документи садрже захтеве или дају смернице за добру праксу управљања (менаџмента) у следећим областима: ISO 13485:2003 (медицински уређаји), ISO/TS 16949:2002 (моторна возила), ISO 22000:2005 (безбедност хране), ISO/IEC 27001:2005 (сигурност информација), ISO 28000:2007 (ланац испоручилаца), ISO 29001:2003 (нафтна индустрија), ISO 30000 (рециклирање бродова), IWA 1:2005 (здравство), IWA 2:2007 (образовање) и IWA 4:2005 (локална управа).