Навигација

Споразуми о сарадњи из области акредитације

Сарадња

У циљу реализације споразума о слободној трговини у централној Европи - CEFTA 2006 и отклањања непотребних препрека у трговини Акредитационо тело Србије потписало је 16. јануара са Акредитационим тијелом Црне Горе и 29. јануара са Институтом за акредитацију Републике Македоније споразуме о сарадњи из области акредитације.

На овај начин се обезбеђује стална сарадња између земаља потписница, укључујући и хармонизацију процеса акредитације у региону у складу са принципима и стандардима европских и међународних организација.

У оквиру овог споразума потписнице су се обавезале да ће сарађивати у области акредитације лабораторија које обављају испитивање и еталонирање, тела која обављају сертификацију производа, система управљања, особља и контролних тела. Сарадња ће бити реализована кроз активности размене информација и документације у области акредитације, заједничког организовања семинара и конференција, узајамног обучавања кадрова, размену очењивача и техничких експерата, обављање заједничког оцењивања и заједничког учествовања у међулабораторијским поређењима.

Споразуме о сарадњи потписали су др Дејан Крњаић, дирекор Акредитационог тела Србије - АТС, Ранко Николић, директор Акредитационог тијела Црне Горе - АТЦГ и др Трпе Ристоски, директор Института за акредитацију Македоније - ИАРМ.
 


Ранко Николић, директор АТЦГ и др Дејaн Крњаић, директор АТС
 
Ранко Николић, директор АТЦГ, проф. др Слободан Петровић, председник УО АТС, Тања Радовић, АТЦГ, др Дејан Крњаић, директор АТС, Ана Радовић, АТЦГ и проф. др Здравко Кривокапић, председник УО АТЦГ
 
др Дејан Крњаић, директор АТС, др Трпе Ристоски, директор ИАРМ и Ранко Николић, директор АТЦГ
 
др Трпе Ристоски, директор ИАРМ и др Дејан Крњаић, директор АТС

мр Драган Пушара, заменик директора АТС, др Дејaн Крњаић, директор АТС, Ранко Николић, директор АТЦГ, проф. др Слободан Петровић, председник УО АТС и др Трпе Ристоски, директор ИАРМ (седи)