Навигација

Регионални пројекат за инфраструктуру квалитета – CARDS 2006

Семинари

У оквиру Регионалног пројекта за инфраструктуру квалитета – CARDS 2006, у Прагу је од 14. до 16.априла 2008. године одржан семинар на тему „Нотификација и информисање“. Учесници семинара су били представници Чешког бироа за стандарде, метрологију и испитивање - COSMT и представници институција система квалитета, као и надлежних министарстава из земаља региона западног Балкана. Учесник семинара из Акредитационог тела Србије је била мр Светлана Голубовић, менаџер предмета акредитације сертификационих тела за сертификацју система управљања.

Сврха семинара је било упознавање учесника са поступком нотификације и то: нотификацијом сертификационих тела Европској комисији, укључујући: активности које претходе нотификацији (акредитацију и ауторизацију), развој нотификације у оквиру система информисања на јединственом европском тржишту у циљу омогућавања слободног протока роба и услуга, Нандо информациони систем; нотификацијом техничких прописа кроз а) поступак нотификације, организација и задатак WTO/TBT Enquiry Point-а и б) поступак нотификације, организација и задатак EC Contact Point-а, у складу са Директивом 98/34/EC; технички поступци нотификације, информациони систем за имплементацију поступка нотификације, правни аспекти нотификације као и последице изостајања нотификације.

Представници COSMT су пренели искуство Чешке Републике (COSMT је у Чешкој институција задужена за нотификацију) у стварању услова за слободно кретање роба и услуга између Чешке Републике и земаља чланица ЕУ, пре приступања ЕУ (PECA споразуми) и након приступања ЕУ (приступање мултилатералним споразумима и нотификација).

Посебно су се осврнули на Нову ревизију новог приступа (Регулатива европског парламента и савета 2007/0029 и одлука 2007/0030) која се односи на акредитацију и тржишни надзор. У документима којима се уводи ревизија утврђују се „нови“ захтеви које национална акредитациона тела и тела која обављају тржишни надзор морају да испуне, као и јединствени поступци који морају да се спроведу пре стављања производа на тржиште. Очекује се да ће Регулатива ступити на снагу у последњем кварталу ове године, а њена примена је утврђена почев од 1. јануара 2010. године. Када је у питању акредитација она овом Регулативом добија већи значај, али се инсистира на уједначавању организације и поступака акредитације у земљама чланицама, као и тешњој сарадњи националних акредитационих тела.