Навигација

Примена Правила АТС за остваривање прихватљиве следљивости мерења

Семинари

Један од битних предуслова за приступ роби и услуга из Србије јединственом тржишту ЕУ јесте изградња одговарајуће инфраструктуре квалитета како би наши производи могли бити пласирани на тржиште ЕУ без додатних испитивања и сертификата.

Акредитацијом се утврђује компетентност оних који врше испитивање и сертификацију. Акредитационо тело Србије у обавези према Европској кооперативи за акредитацију (ЕА) да усаглашава своја правила са смерницама европске и глобалне организације за акредитацију и да о томе благовремено информише своје акредитоване организације и друге заинтересоване стране.

У том циљу Акредитационо тело Србије је 1. новембра 2007. године, у београдском Центру Сава одржало једнодневни семинар са темом „Примена Правила АТС за остваривање прихватљиве следивости мерења“.

Семинару је присуствовало преко 300 представника организација које је Акредитационо тело Србије већ акредитовало, као и оних које су исказале намеру да добију националну акредитацију.

Семинар је обухватио следеће теме:

  • систем акредитације послова еталонирања у земљи,
  • опште информације о следљивости мерења и
  • примена правила за остварење прихватљиве следљивости мерења.

Излагачи наведених тема су били др Милош Јелић, мр Вида Живковић, мр Наталија Јовичић Зарић. На крају излагања организован је и округли сто нa коме су разјашњена нека питања везана за практичну примену ових правила.