Навигација

Информација о спровођењу међулабораторијских поређења

Обавештења

Један од услова за добијање и одржавање акредитације, у склaду са Правилима акредитације, јесте учешће у одговарајућим међулабораторијским поређењима и/или шемама за испитивање оспособљености. На тај начин, акредитована организација осигурава поверење у своје резултате.

Према политици ЕА, исказаној у документу EA-2/10 (EA Policy for Participation in National and International Proficiency Testing Activities), АТС захтева да подносилац захтева за акредитацију учествује у оваквим поређењима најмање једанпут пре доделе акредитације, а затим, најмање једанпут у току године, за одговарајуће методе из сваке репрезентативне области (подобласти) из обима акредитације.

Да би помогао и олакшао својим акредитованим лабораторијама проналажење и адекватан избор шема за испитивање оспособљености (PT) или међулабораторијска поређења (ILC), АТС је на своју web страницу, у оквиру наслова ''Линкови'', поставио линк www.eptis.bam.de. Овај линк омогућава директну везу са интернет базама података за више од 800 PT шема које се спроводе у Европи, Америци и Аустралији - EPTIS.