Навигација

Презентација Haraldа Riekelesа 1 - Привредна комора, 11.11.2009.

13.11.2009.Информативни материјал

Relevance of Serbian Transposition of EU Directives on Machinery and Electrical Equipment, incl. EMC and other related Directives as precondition for an ACAA Belgrade, 11. 11. 2009 Harald Riekeles - завршна расправа на тему – транспоновање европских техничких прописа из области машина, нисконапонске електричне опреме и електромагнетске компатибилности у правни систем Републике Србије

Фајлови