Навигација

Стандарди, оцењивање усаглашености и акредитација

15.06.2009.Информативни материјал

Презентација др Дејан Крњаић, директора АТС-а - Стандарди, оцењивање усаглашености и акредитација, информативни семинар за техничке експерте, Београд, 08. јун 2009. године