Навигација

Одлука о оснивању Акредитационог тела Србије ("Сл. гласник РС" бр. 14/2011 ; бр. 95/2016 и бр. 79/2021)

06.08.2021.Закони / Прописи

Одлука о изменама и допунама оснивачког акта АТС-а ("Сл. гласник РС, бр. 14/2011)

Одлука о измени оснивачког акта АТС-а ("Сл. гласник РС", бр. 95/2016)

Одлука о изменама и допунама Оснивачког акта АТС-а ("Сл. гласник РС", бр. 79/2021)