Навигација

Унапређење националне временске скале кроз учешће у међународном пројекту „Брзо решење универзалног координираног времена“

12.06.2014.Информативни материјал

Унапређење националне временске скале кроз учешће у међународном пројекту „Брзо решење универзалног координираног времена“ – Јадранка Марендић-Миљковић, Снежана Реновица, ДМДМ