Навигација

Прихватљивост шема сертификације: важан аспект деловања на тржишту (SPRS ISO/IEC 17065:2013 и SPRS ISO/IEC 17024:2012)

01.06.2014.Информативни материјал

Прихватљивост шема сертификације: важан аспект деловања на тржишту (SPRS ISO/IEC 17065:2013 и SPRS ISO/IEC 17024:2012)Љубица Живанић, АТС, и мр Наталија Јовичић Зарић, АТС