Навигација

Квалитет у пољопривредно-прехрамбеном сектору – тренутно стање и перспективе

15.05.2008.Информативни материјал

Презентација Лоренца Тијонеа на семинару "Акредитација у систему квалитета и безбедности хране", Нови Сад, 14. мај 2008.

Фајлови