Навигација

EMC прилог

22.02.2013.Информативни материјал

Акредитационо тело Србије је дана 14. јула 2011.године прихватило предлог Радне групе у области електромагнетне компатибилности (ЕМС) у вези начина исказивања обима акредитације у овој области. У EMC Прилогу су дати примери исказивања обима акредитације.