Навигација

ПОТВРЂИВАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ТЕЛА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ

12.11.2008.Промотивни материјал

ПОТВРЂИВАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ТЕЛА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ У СКЛАДУ СА НОВОМ ЕУ ЛЕГИСЛАТИВОМ И ДОКУМЕНТИМА IAF, ILAC И ЕА - рад др Дејана Крњаића и мр Виде Живковић, 17. традиционално саветовање "Квалитетом у свет" и додела националне награде за пословну изврсност "Оскар квалитета", Сава центар, 11. новембар 2008. год.