Навигација

Досадашња искуства у акредитацији лабораторија у складу са захтевима Правилника ....

26.01.2012.Информативни материјал

Презентација "Досадашња искуства у акредитацији лабораторија у складу са захтевима Правилника о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета" – др Братислав Милошевић, АТС, Семинар за акредитована тела за оцењивање усаглашености АТС-а „АТС у Европи и свету – признавање система акредитације“, 25. јануар 2012. године, Центар „Сава“

Фајлови