Навигација

Национални метролошки систем Републике Србије

10.11.2010.Информативни материјал

Презентација мр Виде Живковић - Национални метролошки систем Републике Србије и улога дирекције за мере и драгоцене метале, семинари у Београду и Новом Саду, 5.- 8. октобра 2010. у оквиру пројекта "Техничка помоћ институцијама инфраструктуре у Републици Србији", финансираног од стране ЕУ