Навигација

Вести

ЗАШТИТА ОД АТМОСФЕРСКОГ ПРАЖЊЕЊА – ЗНАЧАЈ СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ

ЗАШТИТА ОД АТМОСФЕРСКОГ ПРАЖЊЕЊА – ЗНАЧАЈ СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ

ОпштеОбавештења

С обзиром на све учесталије климатске промене и екстремне временске услове који су постали део наше свакодневице, Институт за стандардизацију Србије (ИСС) наглашава важност адекватне заштите од атмосферског пражњења. У време када се често говори о снажним олујама, поплавама и сушама, важно је подсетити да не постоје уређаји или методе који могу значајно да модификују природне временске феномене како би се спречила атмосферска пражњења. Заштита објеката од атмосферског пражњења обухвата не само саму конструкцију, већ и њихове садржаје, инсталације и људе.

Последице атмосферског пражњења могу бити катастрофалне: физичка оштећења објеката, трајне повреде и губитак живота, као и отказивање електричних и електронских система. ИСС прати најновије међународне и европске стандарде и усваја их као националне, како би обезбедио максималну сигурност и заштиту у нашој земљи.

Детаљније на ОВДЕ

 

CEN и CENELEC објавили брошуру о стандардима за извештавање о одрживости

CEN и CENELEC објавили брошуру о стандардима за извештавање о одрживости

ОпштеОбавештења

CEN и CENELEC су објавили брошуру која приказује како се стандарди могу користити за подршку циљевима компанија у области животне средине, друштва и управљања (ESG) и какву улогу они могу да имају у ESG извештавању.

CEN и CENELEC предано раде на пружању подршке компанијама из различитих сектора у извештавању о перформансама одрживости према Директиви о извештавању о корпоративној одрживости (CSRD). Овај рад је важан за ефикасност, јасноћу и доследност у развоју европских стандарда за извештавање о одрживости (ESRS) тако што их повезује што је могуће више са стандардима CEN, CENELEC, ISO и IEC.

Детаљније на ОВДЕ

АТС обележио Светски дан акредитације

ОпштеОбавештењаАктуелностиДан акредитације

У петак, 07. јуна, у амфитеатру Народне банке Србије, прославили смо Светски дан аредитације који се обележава 09. јуна већ дужи низ година широм света. Заједно са колегама из инфраструктуре квалитета, оцењивачима и експертима, члановима органа и тела АТС-а као и представницима акредитованих ТОУ, посветили смо овај дан теми која је установљена на међународном нивоу а која гласи: „Aкредитација: оснаживање сутрашњице и обликовање будућности.“ Овај дан је такође био посвећен и нашим акредитованим телима која су у периоду од 01. марта до 01. јуна ове године добила/обновила акредитацију.

Свечани скуп отворио је господин Никола Витас, в.д. помоћника министра привреде који је испред Министарства привреде, главног координатора за техничке прописе и органа надлежног за креирање стратегије и спровођење политике развоја стандардизације, акредитације и метрологије, поздравио све присутне и пожелео срећан Дан акредитације као и пуно успеха у будућем раду. 

Директор АТС-а, господин мр. Драган Пушара, говорио је о Стратегији АТС-а коју је усвојио УО АТС-а у протеклом периоду. Она се односи на период од 2024. до 2026. године који између осталог поставља циљеве: растерећење привреде; прелазак на потпуно дигитално окружење и укључење вештачке интелигенције; израда новог законодавног оквира за акредитацију; ширење на нове области акредитације сходно потребама привреде.

Детаљније на ОВДЕ

Светски дан акредитације 9. јун 2024. године

Светски дан акредитације 9. јун 2024. године

ОпштеОбавештењаАктуелностиМеђународне активностиДан акредитације

Већ дужи низ година, широм планете 9. јуна обележава се Светски дан акредитације, који је установљен 2007. године.  Овај датум проистиче из глобалне иницијативе коју су заједнички успоставили Међународни форум за акредитацију (IAF) и Међународна организација за акредитацију лабораторија (ILAC), ради промоције вредности акредитације. 

Претходних година, теме Светског дана акредитације су се тицале многих значајних аспеката акредитације, као што је њена способност да пружи поверење у квалитет производа и услуга, начин на који она користи одређеним групама као што су регулатори, као и њена улога и користи које може остварити у одређеним секторима и решавању специфичних питања. 

Теме Светског дана акредитације последњих година се фокусирају на то како акредитација подржава глобална питања и утиче на будућност, те ове године тема гласи: “Акредитација: оснаживање сутрашњице и обликовање будућности”.

Детаљније на ОВДЕ

Одржана 55. Генерална скупштина ЕА

Одржана 55. Генерална скупштина ЕА

ОпштеМеђународне активности

Представници АТС-а учествовали су на Генералној скупштини ЕА која је одржана у периоду од  22. до 23. маја 2024. године у Брижу, Белгија. Састанку је присуствовао 81 учесник из 45 националних акредитационих тела (НАТ), Европске комисије, ЕФТА-е и признатих заинтересованих страна.

Издвајамо неке од донешених одлука:

Смањење угљеничног отиска ЕА

Чланови ЕА активно учествују протеклих пар година у расправама да се смањи угљенични отисак и да се допринесе циљу Европске комисије да  Европа постане први климатски неутралан континент до 2050. године.

Неке од опција ЕА су разматране и имплементиране као што је организација састанака у смислу смањења њиховог броја. Потенцијална имплементација почела би 2026/2027 године.

Завршетак активности Стратегије 2025

Имплементација Стратегије 2025 је закључена, са завршетком последње две активности:

  •  јачање односа са заинтересованим странама;
  • везе и сарадња са регионима и другим НАТ-овима.

Детаљније на ОВДЕ

Oбавештење о изменама захтева за акредитацију у области гасних апарата и у области сертификације радио опреме и телекомуникационе терминалне опреме

Обавештења

Обавештавамо вас да ОВДЕ можете погледати обавештење о изменама захтева за акредитацију у области гасних апарата и обавештење о изменама захтева за акредитацију у области сертификације радио опреме и телекомуникационе терминалне опреме.

 

Одржан 50. састанак ЕА MAC Комитета

Одржан 50. састанак ЕА MAC Комитета

ОпштеОбавештењаМеђународне активности

Савет за мултилатералне споразуме (ЕА MAC Комитет) одржао је 50. састанак крајем априла 2024. године, у Софији, Бугарска. На састанку овог комитета присуствовали  су представници АТС-а.

EA MAC Koмитет одговоран је за ефективно и непристрасно спровођење и праћење процеса колегијалних оцењивања. Надлежност Комитета је, између осталог, и да доноси одлуке у вези са статусом потписника мултилатералних споразума ЕА (ЕА МLА) у односу на обављена колегијална оцењивања, као и да извештава Генералну скупштину ЕА о свим донешеним одлукама. Председавајућа овог Комитета је Maria Papatzikou из грчког акредитационог тела (ESYD).

Детаљније на ОВДЕ

Објављен EA Извештај за 2023. годину

Објављен EA Извештај за 2023. годину

ОпштеОбавештењаМеђународне активности

Европска организација за акредитацију - ЕА недавно је објавила на свом сајту Извештај о раду Европске организације за акредитацију за 2023. годину.

Овај ЕА Извештај резимира све активности својих чланица, признатих заинтересованих страна и ЕА Секретаријата током претходне године.

Детаљније на ОВДЕ

АТС организовао конференцију у Привредној комори Србије и потписао три билатерална споразума

АТС организовао конференцију у Привредној комори Србије и потписао три билатерална споразума

ОпштеОбавештењаСарадњаМеђународне активности

У Привредној комори Србије у Београду, у организацији АТС-а, 7. маја је одржана конференција "Компаративна анализа предности, недостатака и изазова различитих модела акредитације".

Ово је била прилика да заједно са колегама из турског акредитационог тела (TÜRKAK), румунског акредитационог тела (RENAR) и холандског акредитационог тела (RvA) који су говорили о системима акредитације у својим земљама, унапредимо идентификоване циљеве АТС-а за наредни период а који се односе на дигитализацију и управљање променама у акредитационим телима.

У име Министарства привреде, присутнима се обратио Никола Витас, в.д. помоћника министра а потом је одржана панел дискусија коју је водио мр Драган Пушара, директор АТС-а, на којој су сви учесници дискутовали о изазовима са којима се суочавају акредитациона тела, као што су непристрасност, компетентност, ефикасност и многи други.

Том приликом потписани су Меморандуми о разумевању са турским акредитационим телом (TÜRKAK), румунским акредитационим телом (RENAR) и холандским акредитационим телом (RvA).

Детаљније на ОВДЕ

Донета стратегија АТС-а за период од 2024. до 2026. године

ОпштеОбавештењаАктуелности

У протеклом периоду, Управни одбор АТС-а донео је стратешки план АТС-а за период од 2024. до 2026. године који између осталог поставља циљеве: растерећење привреде; прелазак на потпуно дигитално окружење и укључење вештачке интелигенције; израда новог законадавног оквира за акредитацију; ширење на нове области акредитације сходно потребама привреде.

У овом периоду, наша организација је пред изазовима који захтевају реформаторски приступ и одлучност у остваривању циљева који ће поставити темеље за нашу даљу успешност и утицајност у домену акредитације.

Детаљније на ОВДЕ

Допуна / појашњење обавештења контролним телима акредитованим за послове оцењивања усаглашености мерила

ОпштеОбавештења

Нови правилници којима се прописују захтеви и начин утврђивања испуњености тих захтева за мерила у употреби, a који се примењују од 1. јануара 2025. године, односе се на периодична (редовна) и ванредна оверавања свих мерила која су стављена у употребу, без обзира да ли су стављена у употребу на основу Правилника о мерилима („Службени гласник РС”, број 3/18) или на основу уверења о одобрењу типа које је важило најдуже до 01.01.2024. године (и првог оверавања у складу са тим уверењем).

Узимајући у обзир наведено, указала се потреба за додатним појашњењем.

За контролна тела акредитована само за периодична (редовна) и ванредна контролисања мерила на основу уверења о одобрењу типа, а имају намеру да од 01.01.2025. године спроводе и оверавања мерила која су стављена у употребу на основу Правилника о мерилима („Службени гласник РС”, број 3/18), у новим правилницима постоје додатни захтеви за оверавање који нису применљиви на мерила која су стављена у употребу пре 01.01.2024. године на основу тада важећих уверења о одобрењу типа, тако да ће АТС спровести оцењивање у сврху проширења обима акредитације. Оцењивање у сврху проширења обима акредитације се може спровести заједно са редовним (надзорним/ поновним) оцењивањем или кроз самосталан поступак. Акредитована контролна тела морају благовремено да поднесу пријаву за проширење обима акредитације, како би поступак акредитације могао да буде окончан током 2024. године. 

За контролна тела акредитована за периодична (редовна) и ванредна контролисања мерила стављених у употребу и на основу Правилника о мерилима („Службени гласник РС”, број 3/18) и на основу уверења о одобрењу типа, доношење нових правилника није условило промене од суштинског утицаја и исто представља само наставак начина рада на који су регулисана сва остала мерила из хармонизоване области, АТС ће спровести документационо оцењивање, како је и наведено у обавештењима од 12.02.2024. и 04.03.2024. године.

TAIEX TRATOLOW радионица у области GHG верификатора

ОпштеОбавештења

У току прошле недеље, представници АТС-а учествовали су у дводневној радионици коју је организовао TAIEX TRATOLOW у хотелу Golden Tulip Zira у Београду.

Након претходне радионице организоване у фебруару ове године чији је циљ био да се подрже заинтересоване стране у примени Система за трговину емисијама Европске уније (ЕТS), овога пута организована је радионица у циљу њихове припреме за примену система мониторинга, извештавања и верификације GHG емисија.

Детаљније на ОВДЕ

Обавештење контролним телима акредитованим за послове оцењивања усаглашености аутоматских вага за појединачно мерење

ОпштеОбавештења

Имајући у виду доношење Правилника о оверавању аутоматских вага за појединачно мерење ("Сл. гласник РС", бр. 31/2024), а који се примењује од 1. јануара 2025. године, Акредитационо тело Србије (АТС) ће поступити на следећи начин:

Свим контролним телима акредитованим за периодична (редовна) и ванредна контролисања аутоматских вага за појединачно мерење омогућиће се да током 2024. године буду оцењена и у складу са наведеним правилником. Имајући у виду да доношење наведеног правилника није условило промене од суштинског утицаја на рад контролних тела која су већ акредитована за периодична (редовна) и ванредна контролисања аутоматских вага за појединачно мерење, односно да исто представља само наставак начина рада на који су регулисана сва остала мерила из хармонизоване области, у смислу доношења посебних правилника којима се прописују захтеви и начин утврђивања испуњености тих захтева за мерила у употреби, АТС ће спровести документационо оцењивање. Документационо оцењивање се може спровести током редовног (надзорног/ поновног) оцењивања.  Како се Правилник о оверавању аутоматских вага примењује од 1. јануара 2025. године, АТС ће у обиму акредитације задржати и постојеће референце. Наведене референце ће остати у обиму акредитације контролних тела акредитованих за периодична (редовна) и ванредна контролисања аутоматских вага за појединачно мерење све до 1. јануара 2025. године, када ће АТС смањити обим акредитације тако да ће од 1. јануара 2025. године за наведена контролисања једина референца бити Правилник о оверавању аутоматских вага за појединачно мерење ("Сл. гласник РС", бр. 31/2024).

Акредитација у сврху пружања безбеднијих и чистијих аутомобила

ОпштеОбавештења

Европска комисија (EK) је идентификовала потребу да се реше случајеви непоштовања прописа о моторним возилима и пре него што je откривен скандал у вези са емисијом дизел возила у септембру 2015. године.

Тада је предложена нова уредба која има за циљ јачање независности и пoузданости тестирaњa вoзила и повећање надзора над аутомобилима на путевима.

Акредитација техничких услуга препозната је као алтернатива оцењивањима која реализују органи за одобрење типа (у складу са Уредбом (EK) бр. 765/2008).

Детаљније на ОВДЕ

Учешће АТС-a на ЕА Комитетима

ОпштеОбавештењаМеђународне активности

У протеклом периоду одржани су састанци Комитета за сертификациона тела (CC), контролна тела (IC), лабораторије (LC) и Комуникационе Мреже (CN) на којима су представници АТС-а активно учествовали. 

У Букурешту, где су одржани CC и IC комитети, преко 90 представника акредитационих тела и заинтересованих страна, имало је прилику да учествује у радионици посвећеној акредитацији тела за валидацију и верификацију ISO/IEC 17029.

 У Риму, одржан је састанак LC комитета којим је председавао Sergio Guzzi (ACCREDIA). Дискутовало се на разне теме: развијање Смернице за узорковање; флексибилни Обим за ПТ провајдере; планирање ревизије стандарда ISO/IEC 17025 и ISO/IEC 17043 за 2028. годину. 

Детаљније на ОВДЕ

Објављен победнички постер за Светски дан акредитације

ОпштеОбавештењаДан акредитације

Сваке године пред наступајући Светски дан акредитације који се обележава 9. јуна, са нестрпљењем исчекујемо победнички постер који осликава изабрану тему за тај дан. Овогодишња тема је - Акредитација: oснаживање сутрашњице и обликовање будућности а IAF је јуче на свом сајту објавио да је победа за дизајн постера припала тиму кога чине дизајнерке са Филипина, Japhet Tolosa Celis и Jazzy April Macogue Tolosa.Од укупно 98 такмичара, оне су освојиле прву награду која износи 1.500 долара. 

Детаљније на ОВДЕ

Уручени сертификати акредитованим ТОУ

ОпштеОбавештења

Прошле среде, 27. марта, имали смо ту част и задовољство да у сали АТС-а угостимо представнике акредитованих ТОУ. Том приликом уручени су сертификати свим телима која су добила или обновила акредитацију од јануара до краја фебруара ове године. Заједно са онима који су по први пут акредитовани, наш Регистар акредитованх ТОУ тренутно има 788 акредитованих ТОУ.

Представнике акредитованих тела поздравило је руководство АТС-а уз похвале за њихов уложени труд и рад који је и резултирао потврдом о компетентности послова којима се баве.

Детаљније на ОВДЕ

Заједнична седница групација акредитованих тела за оцењивање усаглашености

ОпштеОбавештења

Одржана је заједничка седница Одбора Групације акредитованих лабораторија за испитивање хране и хране за животиње, Групације акредитованих контролних и сертификационих тела и Одбора групације за метрологију 11. марта 2024. године.

Никола Витас, помоћник министра привреде  је информисао присутне о току преговора са Европском комисијом у оквиру Преговарачке групе 1- слободно кретање робе и планираних активности у погледу измена законске и подзаконске регулативе у области инфраструктуре квалитета у наредном периоду.

Детаљније на ОВДЕ

Обавештење контролним телима акредитованим за послове оцењивања усаглашености мерила запремине 

Обавештења

Имајући у виду доношење Правилника о оверавању мерила и мерних система за непрекидно и динамичко мерење количина течности које нису вода-уређаји за течности које се користе за прање ветробранског стакла ("Сл. гласник РС", бр. 24/2024), који се примењују од 1. јануара 2025. године, а узимајући у обзир да се ова контролисања тренутно не препознају у обимима акредитације контролних тела, Акредитационо тело Србије (АТС) ће поступити на следећи начин:

За сва контролна тела која желе да се акредитују за периодична (редовна) и ванредна контролисања према наведеном правилнику, АТС ће спровести оцењивање у сврху проширења обима акредитације, према благовремено поднетој пријави за проширење обима акредитације. Оцењивање у сврху проширења обима акредитације се може спровести заједно са редовним (надзорним/поновним) оцењивањем или кроз самосталан поступак.

Представници АТС-а на HHC Комитету

ОпштеОбавештењаМеђународне активности

Комитет за хоризонталну хармонизацију (HHC) Европске организације за акредитацију (EA) je форум за дискусију свих питања која се односе на хармонизовану примену стандарда ISO/IEC 17011 и релевантних ILAC/IAF и EA докумената.

На 31. састанку овог Комитета који је одржан 06. и 07. марта ове године у Бриселу, Белгија, присуствовали су представници АТС-а заједно са око 70 учесника. Састанком су председавали Gabriela Zrennera из немачког акредитационог тела (DAkkS) и Kristine Hallman из шведског акредитационог тела (SWEDAC).

Детаљније на ОВДЕ

Недеља квалитета 2024

ОпштеОбавештења

У Привредној комори Србије у Београду, у току прошле недеље одржана је 33. по реду традиционална манифестација под називом: „НЕДЕЉА КВАЛИТЕТА 2024“.  

Овај скуп окупио је бројне експерте и стручњаке из области квалитета, науке и привреде, са циљем да укаже на нове трендове и захтеве унапређења квалитета на путу ка пословној изврсности, уз размену искустава и дружење са пословним партнерима.

Била је то још једна прилика да се представе тренутне и планиране активности АТС-а. Такође и да се презентују нове услуге које АТС пружа од ове године. У том смислу, директор АТС-а, мр Драган Пушара, обавестио је учеснике овог скупа да је отворена Пријава за нову шему акредитације - произвођаче референтних материјала према стандарду SRPS EN ISO 17034:2017. 

Детаљније на ОВДЕ

АТС у студијској посети италијанском акредитационом телу

ОпштеОбавештењаСарадња

Kрајем фебруара, представници АТС-а били су у студијској посети у Пизи, Италија, где су учествовали на пројекту ТAIEX Study Visit on the development of accreditation scheme for Biobanking according to the standard EN ISO 20387.

Студијска посета је била у Универзитетској болници (Azienda Ospedaliero - Universitaria Pisana) где су представници АТС-а имали прилику да посматрају оцењивање биобанке, према захтевима стандарда SRPS EN ISO 20387 Биотехнологија-Биобанкарство-Општи захтеви за биобанкарство, од стране Акредитационог тела Италије (Accredia). 

Accredia је била домаћин ове посете, која представља нaредни корак у оквиру развоја нове шеме акредитације биобанака а под покровитељством овог пројекта у организацији TAIEX-а (Technical Assistance and Information Exchange instrument of the European Commission).

Детаљније на ОВДЕ

Вебинар: „European Blockchain technology for the use in accreditation and certification“

ОпштеОбавештењаСеминариМеђународне активности

Представници АТС-а присуствовали су 29. фебруара вебинару „European Blockchain technology for the use in accreditation and certification“  заједно са преко 300 учесника. Домаћин овог онлајн скупа била је Европска организација за акредитацију (EA), под покровитељством Европске Комисије (ЕК).

Предавачи су били Jose Manuel Panizo Plaza (Европска Комисија, DG DIGIT) и Lia Potec (Европска Комисија, DG MOVE).

Jose Manuel је одржао презентацију о важности услуга акредитације и сертификације. Такође, дао је преглед правног оквира за услуге акредитације и сертификације, истичући улоге националних тела за акредитацију и тела за оцењивање усаглашености. Говорио је о изазову у верификацији информација у оквиру тренутног екосистема акредитације, укључујући недостатак дигитализације; неодговарајуће и различите форме у којима се чувају подаци; потешкоће у начину претраживања података; злоупотребу података; cyber нападе и др.

Детаљније на ОВДЕ

Одржана обука за стандард EN ISO/IEC 17011:2017

ОпштеОбавештењаСеминариСарадња

У oрганизацији АТС-а, крајем прошле недеље одржана је обука за стандард EN ISO/IEC 17011:2017 са посебним освртом на процес приступања ЕУ, нотификацију тела у NANDO базу и остале специфичне базе.

Ово је била прилика да са нашим драгим гостима, представницима акредитационих тела из региона, разменимо искуства из области акредитације и инфраструктуре квалитета и упознамо се са захтевима поменутог стандарда као и осталим документима ЕА.

Детаљније на ОВДЕ


 

Обавештење контролним телима акредитованим за послове оцењивања усаглашености анализатора издувних гасова, бројила активне електричне енергије и мерила топлотне енергије

ОпштеОбавештења

Имајући у виду доношење Правилникa о оверавању анализатора издувних гасова („Сл.гласник РС, бр.14/2024“), Правилникa о оверавању бројила активне електричне енергије класе тачности A,B,C,2.1.и 0,5 S  („Сл.гласник РС, бр.14/2024“) и Правилника о оверавању мерила топлотне енергије („Сл.гласник РС, бр.14/2024“), а који се примењују од 1. јануара 2025. године, Акредитационо тело Србије (АТС) ће поступити на следећи начин:

Свим контролним телима акредитованим за периодична (редовна) и ванредна контролисања анализатора издувних гасова, бројила активне електричне енергије и мерила топлотне енергије омогућиће се да током 2024. године буду оцењена и у складу са наведеним правилницима. Имајући у виду да доношење наведених правилника није условило промене од суштинског утицаја на рад контролних тела која су већ акредитована за периодична (редовна) и ванредна контролисања анализатора издувних гасова, бројила активне електричне енергије и мерила топлотне енергије, односно да исто представља само наставак начина рада на који су регулисана сва остала мерила из хармонизоване области, у смислу доношења посебних правилника којима се прописују захтеви и начин утврђивања испуњености тих захтева за мерила у употреби, АТС ће спровести документационо оцењивање. Документационо оцењивање се може спровести током редовног (надзорног/ поновног) оцењивања.  Како се Правилници примењују од 1. јануара 2025. године, АТС ће у обиму акредитације задржати и постојеће референце. Наведене референце ће остати у обиму акредитације контролних тела акредитованих за периодична (редовна) и ванредна контролисања све до 1. јануара 2025. године, када ће АТС смањити обим акредитације тако да ће од 1. јануара 2025. године за наведена контролисања једине референце бити напред наведени (нови) правилници (и где је релевантно документа према Списку српских стандарда из области мерила и Списку норматтивних докумената из области мерила).

Kонтролним телима акредитованим према модулима измена обима акредитације ће се процесуирати током редовног (надзорног/ поновног) оцењивања на начин да ће бити извршено позивање на Правилник о мерилима и релевантна OIML документа.