Navigation

New accreditations granted in June 2010

Current events

On 10th June 2010, the Accreditation Board of Serbia made decisions on accreditation for three testing laboratory, and one inspection body, and a series of decisions were made on accreditation maintenance, ...

accreditation renewal, extension and reduction of the scope of accreditation, and a decision on accreditation withdrawal, and one decision on accreditation suspension.
 
Accreditation was granted to the following testing laboratories:

GALENIKA AD, Sektor tehnike i logistike, Odeljenje dijagnostike i kvalifikacije opreme i procesa, Belgrade;

-Inovacioni centar Mašinskog fakulteta u Beogradu DOO, Centar za kvalitet, Laboratorija HidroEnergoLab;

-Institut za transfuziju krvi Srbije (Institute of Blood Transfusion of Serbia), Služba za kliničku transfuziologiju, terapijske usluge i distribuciju krvi i produkata od krvi, Odeljenje za pretransfuziona ispitivanja i distribuciju krvi  i proizvoda od krvi, Belgrade;

and to the following inspection body:

-Javno komunalno preduzeće (Public Utility Company) “Beogradske elektrane” Belgrade, Centar za ispitivanje, kvalitet i ekologiju.
 
A decision to suspend accreditation of the following testing laboratory:

HIP Petroremont AD, Pančevo

and a decision to withdraw accreditation of the following inspection body:

BG INSPEKT, Beograd.