Навигација

Обука за измењена документа АТС-а: АТС-ПР12-О03 и АТС-ПР12

Време25. март 2022. 13:00
Предавач(и)
  • проф. др Ацо Јанићијевић, в.д. директора Акредитационог тела Србије
  • Љиљана Маркићевић, помоћник директора за развој и квалитет
  • мр Милица Јовчић, помоћник директора за процес акредитације
ОрганизаторАкредитационо тело Србије
МестоОнлајн обука: Webex by Cisco

Акредитационо тело Србије обавештава акредитована тела за оцењивање усаглашености и тела за оцењивање усаглашености која су у поступку акредитације, да је измењен образац Листа налаза (АТС-ПР12-О03) на начин да се од тела за оцењивање усаглашености сада експлицитно захтева да осим анализе узрока, достави и анализу размера утврђених неусаглашености/ забринутости, што је захтев стандарда SRPS ISO/IEC 17011:2018 у коме су дати општи захтеви за акредитациона тела која акредитују тела за оцењивање усаглашености.

Увођење у рад измењеног обрасца Листа налаза (АТС-ПР12-О03), Акредитационо тело Србије ће пропратити и одговарајућом обуком намењеној свим акредитованим тела за оцењивање усаглашености и телима за оцењивање усаглашености која су у поступку акредитације која ће се реализовати 25.03.2022. године, са удаљености путем Cisco Webex Meetings апликације.