Навигација

Смернице за исказивање обима акредитације сертификационих тела за сертификацију система менаџмента АТС-УП 12

05.09.2019.Процедуре/Упутства

Смернице за исказивање обима акредитације сертификационих тела за сертификацију система менаџмента АТС-УП12, издање/измена: 2/1, усвојено: 05.09.2019.