Навигација

Смерницe за примену правилника о прегледима опреме под притиском током века употребе АТС-УП22

30.07.2013.Процедуре/Упутства

Смерницe за примену правилника о прегледима опреме под притиском током века употребе („Сл.гласник РС“ бр. 87/11) у поступку акредитације тела за оцењивање усаглашености АТС-УП22 - издање/измена: 1/1 - усвојена у јулу 2013. године