Навигација

Одлуке о акредитацији

У септембру 2019. године донете су следеће одлуке о акредитацији:

ДОДЕЛА АКРЕДИТАЦИЈЕ
Лабораторијa за испитивање:
1. Пољопривредна саветодавна и стручна служба Крагујевац ДОО Крагујевац, Агрохемијска лабораторија – Лабораторија, Крагујевац, Цара Лазара 15
акредитациони број: 01-484
2. Пољопривредна саветодавна и стручна служба Краљево ДОО Краљево, Краљево, Зелена Гора 29
акредитациони број: 01-485

Контролно тело:
1. Општински ватрогасни савез Бачка Топола, Бачка Топола, Маршала Тита 59
акредитациони број: 06-267
2. АКТИВА ФИТЕП АД Београд, Београд – Раковица, Патријарха Димитрија 24
акредитациони број: 06-268
3. ПАН АЛАРМ ДОО Футог, Нови Сад- Футог, Војводе Бојовића 3
акредитациони број: 06-269
4. UMT SOLUTIONS ДОО Београд, Београд-Врчин, Авалска 46Е
акредитациони број: 06-270
5. БЕОЗАШТИТА –Безбeдност и здравље на раду ДОО Београд, Београд, Димитрија Туцовића 115/22
акредитациони број: 06-271

Све детаљне информације о акредитованим организацијама се могу погледати у Регистру

У aвгусту 2019. године донете су следеће одлуке о акредитацији:

ДОДЕЛА АКРЕДИТАЦИЈЕ
Лабораторијa за испитивање:
1. CLOVER SERBIA DOO, Сектор за усаглашавање и стандардизацију, Лабораторија, Нови Сад, Петроварадин, Раде Кончара 1
акредитациони број: 01-481
2. X-Ray Košutić-Ekoteh dozimetrija d.o.o., Београд, Љубе Дидића 29
акредитациони број: 01-482
3. Ellis Enterprises East doo Kruševac, Quality laboratory, Крушевац, Мике Стојановића 15
акредитациони број: 01-483

Контролно тело:
1. МИКРОМОТОР ДОО Београд, Београд, Нова Мокролушка 25
акредитациони број: 06-258
2. ГИРТПРО ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО Београд, Београд, 16. октобра 17
акредитациони број: 06-259
3. НАФТАГАС – НАФТНИ СЕРВИСИ ДОО Нови Сад, Група сервиса за одржавање и тубинг центар, Погон за одржавање, Служба Ремонта, Нови Сад, Пут Шајкашког Одреда 9
акредитациони број: 06-260
4. НЕО ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО Ветерник, Нови Сад - Ветерник Арона Загорице 51
акредитациони број: 06-261
5. ALARMIUS ND d.o.o. Beograd-Rakovica, Београд-Раковица, Јелезовачка 40
акредитациони број: 06-262
6. ПЛАМЕН 014 ДОО Ваљево, Ваљево, Косте Абрашевића 7А
акредитациони број: 06-263
7. ДОБРОВОЉНО ВАТРОГАСНО ДРУШТВО, Кањижа, Карађорђева 41
акредитациони број: 06-264
8. Ватро-Превент доо Чачак, Чачак, Булевар ослободилаца Чачка 82а
акредитациони број: 06-265
9. PLAMEN SERVICE DOO, Јагодина, Мајора Тепића 19
акредитациони број: 06-266

Сертификационо тело за сертификацију производа:
1. ДОО ЈУГОИНСПЕКТ - НОВИ САД Нови Сад, Нови Сад, Дунавска23/I
акредитациони број: 04-031
2. ЈУГОИНСПЕКТ БЕОГРАД АД, Сектор Завод Топчидер, Служба за сертификацију производа, Београд, Чика Љубина 8/V
акредитациони број: 04-032

Сертификационо тело за сертификацију особа:
1. БСЦ Информативни центар, Нови Сад, Булевар Ослобођења 81
акредитациони број: 07-008
ПОВУЧЕНЕ АКРЕДИТАЦИЈЕ
Лабораторијa за испитивање:
1. ФАМ АД Крушевац, Лабораторија, Крушевац, Југ Богданова 42
    акредитациони број: 01-046, на сопствени захтев

Све детаљне информације о акредитованим организацијама се могу погледати у Регистру

У јулу 2019. године донете су следеће одлуке о акредитацији:

ДОДЕЛА АКРЕДИТАЦИЈЕ

Лабораторијa за испитивање:

1. ЈКП Београдски водовод и канализација Београд, Сектор за КУБВКС, Служба санитарне контроле воде, Београд-Макиш, Обреновачки пут бб, 
акредитациони број: 01-479
2. Безбедносно - информативна агенција, Институт безбедности, Оделење за технику, Лабораторија за тестирање заштитне опреме, Београд, Краљице Ане бб,
акредитациони број: 01-480

Контролно тело:
1. ТЕХНОСЕРВИС НС 021 ДОО, Сремска Каменица, Фрушкогорски пут 38,
акредитациони број: 06-251
2. ДОБРОВОЉНО ВАТРОГАСНО ДРУШТВО „ПОЖАРЕВАЦ“, Пожаревац, Партизанска 3, акредитациони број: 06-252
3. ВАТРООТПОРНОСТ ДОО Шид, Војвођанских бригада 4, Шид,
акредитациони број: 06-253
4. „М-МЕРИЈЕН" ДОО Београд, Београд, Миријевски венац 60,
акредитациони број: 06-254
5. G4S SECURE SOLUTIONS ДОО Београд, Београд, Булевар Пека Дапчевића 32,
акредитациони број: 06-255
6. ТИГАР ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДОО Пирот, Пирот, Николе Пашића 213,
акредитациони број: 06-256
7. TECHNOSECTOR ДОО Крагујевац, Крагујевац, Краља Александра I Карађорђевића 34,
акредитациони број: 06-257

Сертификационо тело за систем менаџмента:
1. QUALITY CERT ДОО Београд, Београд, Ужичка 41,
акредитациони број: 08-020

Све детаљне информације о акредитованим организацијама се могу погледати у Регистру

У јуну 2019. године донете су следеће одлуке о акредитацији:

ДОДЕЛА АКРЕДИТАЦИЈЕ
Лабораторијa за еталонирање:
1. ГАС ИНТЕЛА ДОО Ковин, Ковин, Вука Караџића 176
акредитациони број: 02-073
ПОВУЧЕНЕ АКРЕДИТАЦИЈЕ
Сертификационо тело за сертификацију производа:
1. Министарство привреде, Дирекција за мере и драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14
акредитациони број: 04-025, на сопствени захтев

Све детаљне информације о акредитованим организацијама се могу погледати у Регистру

У мају 2019. године донете су следеће одлуке о акредитацији:

ДОДЕЛА АКРЕДИТАЦИЈЕ
Контролна тела:
1. БЕЗБЕДНОСТ НА РАДУ И ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА ДОО Сента, Сента, Максима Горког 18
акредитациони број: 06-243
2. ЈАКОТЕХНА ДОО Београд, Београд-Земун, Војни пут – блок I 569 ф
акредитациони број: 06-244
3. ПЕТРОЛМЕТРОЛАБ ДОО, Београд, Житомислићка 34/10
акредитациони број: 06-245
4. ДС-САН ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО Београд, Београд-Земун, Јозе Шћурле 12
акредитациони број: 06-246
5. РЕМОНТНИ ЦЕНТАР ДОО Ужице, Ужице, Радничка 11
акредитациони број: 06-247
6. ФИТИШ-ЈУ Предузеће за инжењеринг и производњу противпожарних и алармних система и система интерне телевизије, друштво са ограниченом одговорношћу Суботица, Суботица, Петра Свачића 12а
акредитациони број: 06-248
7. СИГУРА ПЛАМ 010 ДОО ПИРОТ, Српских владара 188 Пирот
акредитациони број: 06-249
8. BALKANS SECURITY SERVICES ДОО Београд, Београд-Нови Београд, Бродарска бб
акредитациони број: 06-250
Лабораторија за испитивање:
1. GEOTECHNOKIN ДОО Нови Сад, Лабораторија за испитивање ИБР, Нови Сад Аугуста Цесарца 18/112
акредитациони број: 01-478
ПОВУЧЕНЕ АКРЕДТАЦИЈЕ:
Лабораторија за испитивање:
1. ЈУГОИНСПЕКТ БЕОГРАД АД, Сектор за руде, метале и хемију, Лабораторија за испитивање чврстих минералних горива и минералних сировина, Београд, Чика Љубина 8
акредитациони број: 01-084, на сопствени захтев

Све детаљне информације о акредитованим организацијама се могу погледати у Регистру.


Архива за 2018. годину
Архива за 2017. годину
Архива за 2016. годину.
Архива за 2015. годину.