Навигација

Одлуке о акредитацији

У августу 2020. године донете су следеће одлуке о акредитацији:

ДОДЕЛА АКРЕДИТАЦИЈЕ

Лабораторијa за испитивање:
1. Универзитет у Београду - Пољопривредни факултет, Институт за фитомедицину, Катедра за пестициде и хербологију, Хемијска лабораторија за пестициде, Београд- Земун, Немањина 6
акредитациони број: 01-496

Контролно тело:
1. TAS SECURITY DOO BEOGRAD, Београд, Теразије 27/I
акредитациони број: 06-350
2. ИНСЛАБ ДОО Београд, Нови Београд, Антифашистичке борбе 21 з
акредитациони број: 06-351
3. Ватрогасни савез Града Суботице, Суботица, Максима Горког 55
акредитациони број: 06-352
4. SOL ENGINEERING ДОО Београд, Београд – Земун, Тршћанска 17
акредитациони број: 06-353

Све детаљне информације о акредитованим организацијама се могу погледати у Регистру

У јулу 2020. године донете су следеће одлуке о акредитацији:

ДОДЕЛА АКРЕДИТАЦИЈЕ

Лабораторијa за испитивање:
1. OVERS DOO NIŠ, Лабораторија за испитивање притиском OVERS, Ниш - Медијана, Страхињића Бана 2, ПЦ Амбасадор локал 15
акредитациони број: 01-495

Контролно тело:
1. Roaming Networks Security d.o.o., Београд, Јужни Булевар 10
акредитациони број: 06-346
2. ENERGOEL DOO BEOGRAD, Београд, Господара Вучића 103 б
акредитациони број: 06-347
3. ДОО ПРОГРЕС Крушевац, Крушевац, Видовданска 60
акредитациони број: 06-348
4. VIS COMPANY DOO Beograd, Београд-Земун, Угриновачки пут 43. део 16
акредитациони број: 06-349

Све детаљне информације о акредитованим организацијама се могу погледати у Регистру

У јуну 2020. године донете су следеће одлуке о акредитацији:

ДОДЕЛА АКРЕДИТАЦИЈЕ

Контролно тело:
1. ВАТРОГАС-КОМЕРЦ ДОО Лозница, Лозница, Марка Радуловића 156
акредитациони број: 06-343
2. ВАТРОПО 2017 ДОО Кањижа, Кањижа, Шандора Петефија 19
акредитациони број: 06-344
3. ТЕСЛА СИСТЕМИ ДОО Београд, Нови Београд, др Ивана Рибара 181A
акредитациони број: 06-345

Све детаљне информације о акредитованим организацијама се могу погледати у Регистру

У мају 2020. године донете су следеће одлуке о акредитацији:

ДОДЕЛА АКРЕДИТАЦИЈЕ

Контролно тело:
1. МИНАЛ ДОО Београд, Београд, Кедрова 8
акредитациони број: 06-340
2. ЕЛПИНГ ДОО Београд, Београд-Пиносава, Нова 3 38 а
акредитациони број: 06-341
3. Добровољно ватрогасно друштво Нови Кнежевац, Контролно тело ДВД Нови Кнежевац, Нови Кнежевац, Карађорђева 45
акредитациони број: 06-342

Све детаљне информације о акредитованим организацијама се могу погледати у Регистру

У априлу 2020. године донете су следеће одлуке о акредитацији:

ДОДЕЛА АКРЕДИТАЦИЈЕ

Лабораторијa за испитивање:
1. АСТЕЛ ПРОЈЕКТ ДОО, АСТЕЛ ЛАБОРАТОРИЈА – Лабораторија за испитивање и мерење нејонизујућег зрачења и буке у животној средини, Београд, Краљице Наталије 38/46
акредитациони број: 01-494

Лабораторијa за еталонирање:
1. ИНСТРУМЕНТИ МБ ДОО Београд, Лабораторија за еталонирање, Београд-Нови Београд, Нехруова 51 А, спрат 1, стан 86
акредитациони број: 02-075

Контролно тело:
1. FCA Србија д.о.о. Крагујевац, Индустријска безбедност, Служба за контролу противпожарне опреме, Крагујевац, Косовска 4
акредитациони број: 06-336
2. INZA ДОО Београд, Београд, Булевар Војводе Мишића 43
акредитациони број: 06-337
3. IMPOL SEVAL VALJAONICA ALUMINIJUMA a.d. SEVOJNO, Севојно, Првомајска бб
акредитациони број: 06-338
4. N&M Projekt д.о.о. Кула, Кула, Дванаесте војвођанске бригаде 37
акредитациони број: 06-339

ПОВУЧЕНЕ АКРЕДИТАЦИЈЕ

Контролно тело:
1. CITI DOO BEOGRAD, Београд, Миодрага Ибровца 2г
акредитациони број: 06-138, на сопствени захтев

Све детаљне информације о акредитованим организацијама се могу погледати у Регистру

У марту 2020. године донете су следеће одлуке о акредитацији:

ДОДЕЛА АКРЕДИТАЦИЈЕ

Лабораторијa за испитивање:
1. Огранак институт за грађевинарство ИГ д.о.о. Бања Лука Београд, Централна лабораторија, Београд, Косовска 17
акредитациони број: 01-493

Контролно тело:
1. TRAYAL КОРПОРАЦИЈА АД Крушевац, Крушевац Паруновачка 18 В
акредитациони број: 06-332
2. BATPOCПPEM ИHOBAЦИJE ДOO Београд- Савски Венац- Палилула, Београд, Дунавска 97
акредитациони број: 06-333
3. Холдинг корпорација „Крушик“ ад Ваљево, Ваљево, Владике Николаја 59
акредитациони број: 06-334
4. MEDISAL DOO BEOGRAD, Београд – Сурчин, Скојевска 23
акредитациони број: 06-335

ПОВУЧЕНЕ АКРЕДИТАЦИЈЕ

Лабораторијa за испитивање:

1. ВАТРОИВАЛ ДОО БЕОГРАД, Лабораторија за техничка испитивања, Београд, Гостиварска 15
акредитациони број: 01-386, на сопствени захтев

Све детаљне информације о акредитованим организацијама се могу погледати у Регистру

У фебруару 2020. године донете су следеће одлуке о акредитацији:

ДОДЕЛА АКРЕДИТАЦИЈЕ

Лабораторијa за испитивање:
1. Друштво са ограниченом одговорношћу Фабрика Мерних Трансформатора Зајечар, Лабораторија, Зајечар, Стражиловска 57
акредитациони број: 01-492

Контролно тело:
1. ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ АД Београд, Београд, Масарикова 5/II
акредитациони број: 06-324
2. ЦЕПТИНГ ДОО Београд, Београд - Нови Београд, Гандијева 76а
акредитациони број: 06-325
3. BB TIM-EXPERT DOO, Нови Сад, Балзакова 47
акредитациони број: 06-326
4. DOO SBS VATRO-IMPEX ZRENJANIN, Зрењанин, 9. јануар 74
акредитациони број: 06-327
5. ПОЖАР-ГАС ДОО Лозница, Лозница, Георгија Јакшића бб
акредитациони број: 06-328
6. OD-JU DOO IRIG, Ириг, Ђорђа Шундуковића бб
акредитациони број: 06-329
7. ДВД „ЧАЧАК“, Чачак, Булевар ослобођења 5
акредитациони број: 06-330
8. МАРИЋ КОМЕРЦ ДОО Лазаревац, Београд-Лазаревац, Ибарски пут 2б
акредитациони број: 06-331

Све детаљне информације о акредитованим организацијама се могу погледати у Регистру

У јануару 2020. године донете су следеће одлуке о акредитацији:

ДОДЕЛА АКРЕДИТАЦИЈЕ

Лабораторијa за испитивање:
1. ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗАВОД ЗА ИСПИТИВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА И КОНСТРУКЦИЈА СУБОТИЦА, Суботица, Сегедински пут 86
акредитациони број: 01-491

Контролно тело:
1. ДОО ПОЖАР - ЕЛЕКТРО ИНЖЕЊЕРИНГ Зрењанин, Зрењанин, Цара Душана 105
акредитациони број: 06-319
2. ВИР СИСТЕМ ДОО Лештане, Београд- Гроцка, Лештане Кружни пут 13к
акредитациони број: 06-320
3. Добровољно ватрогасно друштво Ужице, Ужице, Омладинска 1
акредитациони број: 06-321
4. МБС – СПЕКТРУМ ДОО Сремска Митровица, Сремска Митровица, Паланка 78
акредитациони број: 06-322
5. ЈП ПОШТА СРБИЈЕ Београд, РЈ Одржавање објеката, возила и основних средстава, Самостално одељење за контролисање инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система, Београд, Таковска 2
акредитациони број: 06-323

Провајдер за испитивање оспособљености:
1. "Комитет за међулабораторијска испитивања материјала" („КОМИМ“), Београд, Булевар Војводе Мишића 43
акредитациони број: 09-002

 

ПОВУЧЕНЕ АКРЕДИТАЦИЈЕ

Лабораторијa за испитивање:
1. ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН Техничка контрола и лабораторија, Зрењанин, Панчевачка бб
    акредитациони број: 01-332, на сопствени захтев
2. Завод за здраствену заштиту радника Нови Сад Служба за медицинске послове медицине рада Одељење лабораторијске дијагностике Нови Сад, Футошка 121
    акредитациони број: 01-185, на сопствени захтев

Контролно тело:
1. ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН, Техничка контрола и лабораторија, Зрењанин, Панчевачка бб
    акредитациони број: 06-109, на сопствени захтев
2. ХИДРО-ЕЛЕКТРО ДОО ИНЂИЈА Инђија, Краља Петра I бб
    акредитациони број: 06-107, на сопствени захтев

Све детаљне информације о акредитованим организацијама се могу погледати у Регистру


Архива за 2019. годину