Навигација

Одлуке о акредитацији

У новембру 2021. године донете су следеће одлуке о акредитацији:

Није било одлука које се односе на ДОДЕЛУ АКРЕДИТАЦИЈЕ И  ПОВЛАЧЕЊЕ АКРЕДИТАЦИЈЕ

Све детаљне информације о акредитованим организацијама се могу погледати у Регистру

У октобру 2021. године донете су следеће одлуке о акредитацији:

ДОДЕЛА АКРЕДИТАЦИЈЕ

Лабораторијa за испитивање:

1. Пољопривредна саветодавна и стручна служба Пожаревац ДОО Пожаревац, Одељење за лабораторијска испитивања, 
Пожаревац, Дунавска 91
Акредитациони број: 01-507

2. RONNOR DOO, Лабораторија за испитивање, Београд, Војводе Степе 251, локал 2
Акредитациони број: 01-508

Све детаљне информације о акредитованим организацијама се могу погледати у Регистру

У септембру 2021. године донете су следеће одлуке о акредитацији:

ДОДЕЛА АКРЕДИТАЦИЈЕ

Медицинска лабораторија:

1. СНЕЖАНА СИМИЋ ПР, МЕДИЦИНСКО БИОХЕМИЈСКА ЛАБОРАТОРИЈА КВАРКЛАБ КРАГУЈЕВАЦ, 
Крагујевац, Јанка Веселиновића 81
Акредитациони број: 03-017

 Све детаљне информације о акредитованим организацијама се могу погледати у Регистру

У августу 2021. године донете су следеће одлуке о акредитацији:

Није било одлука које се односе на ДОДЕЛУ АКРЕДИТАЦИЈЕ И  ПОВЛАЧЕЊЕ АКРЕДИТАЦИЈЕ

Све детаљне информације о акредитованим организацијама се могу погледати у Регистру

У јулу 2021. године донете су следеће одлуке о акредитацији:

ДОДЕЛА АКРЕДИТАЦИЈЕ

Лабораторијa за испитивање:
1. Пољопривредна саветидавна и стручна служба Ужице ДОО Ужице, Група за лабораторијска испитивања, Ужице, Димитрија Туцовића 125А
Акредитациони број: 01-506

Сертификационо тело за сертификацију особа:
1. SGS BEOGRAD DOO BEOGRAD, Београд, Јурија Гагарина 7б
Акредитациони број: 07-010
2. ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР-ИНСПЕКТ ДОО ОБРЕНОВАЦ, Обреновац, Немањина 183 б
Акредитациони број: 07-011

Све детаљне информације о акредитованим организацијама се могу погледати у Регистру

У јуну 2021. године донете су следеће одлуке о акредитацији:

ДОДЕЛА АКРЕДИТАЦИЈЕ

Лабораторијa за испитивање:
1. ENERGOREMONT DOO Beograd, Лабораторија за испитивање, Београд-Чукарица, Стеве Тодоровића 8
Акредитациони број: 01-505
2. УДРУЖЕЊЕ ТРАНСВЕРЗАЛА БЕОГРАД, Београд, Омладинских бригада 7Ђ/14
Акредитациони број: 02-077

Контролно тело:
1. РК ТЕХНИКА ПРОЈЕКТ ДОО НОВИ САД, Нови Сад, Булевар деспота Стефана 4 
Акредитациони број: 06-367, тип Ц
2. РЕА ЛАБ ДОО БEOГРАД, Контролно тело
Београд, Кичевска 19
Акредитациони број: 06-368, тип А

Све детаљне информације о акредитованим организацијама се могу погледати у Регистру

У мају 2021. године донете су следеће одлуке о акредитацији:

ДОДЕЛА АКРЕДИТАЦИЈЕ

Лабораторијa за испитивање:
1. Завод за биоциде и медицинску екологију, Службa за биоциде и програме медицинске екологије, Одељење за физичко–хемијска испитивања 
Београд, Требевићка 16
Акредитациони број: 01-503
2. ТОПЛИНГ-ГАС ДОО НОВИ САД, Лабораторија за испитивање, Нови Сад, Соколска 1
Акредитациони број: 01-504

ПОВУЧЕНЕ АКРЕДИТАЦИЈЕ

Лабораторија за испитивање:
1. GEOTECHNOKIN ДОО Нови Сад Лабораторија за испитивање ИБР Нови Сад, Аугуста Цесарца 18/112 
Акредитациони број: 01-478

Све детаљне информације о акредитованим организацијама се могу погледати у Регистру

У априлу 2021. године донете су следеће одлуке о акредитацији:

ДОДЕЛА АКРЕДИТАЦИЈЕ

Лабораторијa за испитивање:
1. ЛПО ДОО АДА, Сектор обезбеђења квалитета, Металуршка лабораторија, Ада, 29. Новембра бб
Акредитациони број: 01-502

Контролно тело:
1. ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД", ОЈ Корпоративна безбедност, Сектор за послове одбране, ванредних ситуација и ППЗ, Контролно тело за контролисање хидрантске мреже и опреме и уређаја за гашење пожара, Београд, Кнегиње Љубице 29
Акредитациони број: 06-365 тип Ц
2. ЈП „Пошта Србије“ Београд, РЈ "Одржавање објеката, возила и основних средстава", Самостално одељење за контролисање вага са неаутоматским функционисањем
Београд, Таковска 2
Акредитациони број: 06-366 тип Ц

ПОВУЧЕНЕ АКРЕДИТАЦИЈЕ

Лабораторија за испитивање:
1. Државни Универзитет у Новом Пазару, Научно-истраживачки институт Државног Универзитета у Новом Пазару,  Лабораторија за испитивање грађевинских материјала „проф. др Вера Николић-Станојевић“, Нови Пазар, Вука Караџића бб
Акредитациони број: 01-461

Лабораторија за еталонирање:
1. ТЕХНОПРОЦЕС ДОО ПАНЧЕВО, Сектор Лабораторија, Панчево, Синђелићева 40 ц
Акредитациони број: 02-064

Контролно тело:
1. МИКРОМОТОР ДОО Београд, Београд, Нова Мокролушка 25
Акредитациони број: 06-258, тип Ц

Све детаљне информације о акредитованим организацијама се могу погледати у Регистру

У марту 2021. године донете су следеће одлуке о акредитацији:

ДОДЕЛА АКРЕДИТАЦИЈЕ

Контролно тело:
1. ВАР ДОО ТАВНИК, Тавник - Краљево, Тавник бб
Акредитациони број:  06-364, тип А

ПОВУЧЕНЕ АКРЕДИТАЦИЈЕ

Лабораторија за испитивање:
1. Центропром А.Д., Одељење за квалитет и истраживачки рад, Лабораторија за дуван и дуванске прерађевине, Београд, Нушићева 15
Акредитациони број: 01-032

Све детаљне информације о акредитованим организацијама се могу погледати у Регистру

У јануару 2021. године донете су следеће одлуке о акредитацији:

ДОДЕЛА АКРЕДИТАЦИЈЕ

Лабораторијa за испитивање:
1. Коридори Србије ДОО Београд, Лабораторија Коридори Србије, Београд-Стари Град, Краља Петра 21
акредитациони број: 01-501

Контролно тело:
1. ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ Београд – Огранак РБ КОЛУБАРА, Контролно тело за контролисање инсталација и уређаја за гашење пожара, Лазаревац, Светог Саве 1
акредитациони број: 06-363

ПОВУЧЕНЕ АКРЕДИТАЦИЈЕ

Контролно тело:
1. Јавно предузеће за комунално стамбену делатност Стандард Јагодина Јагодина, Краља Петра I, бр. 4
акредитациони број: 06-188

 

Све детаљне информације о акредитованим организацијама се могу погледати у Регистру

У децембру 2020. године донете су следеће одлуке о акредитацији:

ДОДЕЛА АКРЕДИТАЦИЈЕ

Контролно тело:
1. ИНТ РАСТЕР ДОО Београд, Београд, Тоше Јовановића 11
акредитациони број: 06-360
2. BUREAU VERITAS DOO BEOGRAD, Београд, Баја Пивљанина 39
акредитациони број: 06-361
3. ВАГА 2019 ДОО Ужице, Ужице, Кнеза Лазара 7 а
акредитациони број: 06-362

Све детаљне информације о акредитованим организацијама се могу погледати у Регистру

У новембру 2020. године донете су следеће одлуке о акредитацији:

ДОДЕЛА АКРЕДИТАЦИЈЕ

Контролно тело:
1. MULTITEK ELEKTRONIK DOO LESKOVAC, Лесковац, Стевана Сремца 14
акредитациони број: 06-357
2. PROTECH INTEGRA DOO, Нови Сад, Бранимира Ћосића 13
акредитациони број: 06-358
3. ЛОТРИЧ Метрологија д.о.о., Крагујевац, Косовска 4
акредитациони број: 06-359

Све детаљне информације о акредитованим организацијама се могу погледати у Регистру

У октобру 2020. године донете су следеће одлуке о акредитацији:

ДОДЕЛА АКРЕДИТАЦИЈЕ

Лабораторијa за испитивање:
1. FIELD TEST д.о.о. Београд,  Београд, Господар Јованова 32 б
акредитациони број: 01-497
2. IMW Институт доо, Технички сектор, Крагујевац-Лужнице, Алеја Милановић бб
акредитациони број: 01-498
3. ЗАСТАВА ОРУЖЈЕ АД КРАГУЈЕВАЦ, ПЈ Контрола квалитета, Центар за лабораторијска испитивања, Крагујевац, Косовска 4
акредитациони број: 01-499
4. SIGMA LAB DOO Smederevska Palanka, Смедеревска Паланка, Солунска бб
акредитациони број: 01-500

Контролно тело:
1. ВАТРОПРОМЕТ ДОО ВРШАЦ, Вршац, Другог октобра 37
акредитациони број: 06-356

Сертификационо тело за сертификацију особа:
1. ИНСТИТУТ ИМС АД Београд, Београд, Булевар Војводе Мишића 43
акредитациони број: 07-009

Све детаљне информације о акредитованим организацијама се могу погледати у Регистру

У септембру 2020. године донете су следеће одлуке о акредитацији:

ДОДЕЛА АКРЕДИТАЦИЈЕ

Лабораторијa за еталонирање:
1. СЕНТРОНИС АД Ниш, Лабораторија за магнетска мерења и еталонирање, Ниш, Књажевачка 38
акредитациони број: 02-076

Контролно тело:
1. INDNETS ДОО ЛОЗНИЦА, Лозница, Маринка Павловића 29
акредитациони број: 06-354
2. PRO TEC ДОО Пожаревац, Пожаревац, Лењинова 2
акредитациони број: 06-355

ПОВУЧЕНЕ АКРЕДИТАЦИЈЕ

Лабораторијa за испитивање:
1. Институт за кардиоваскуларне болести Војводине Служба за лабораторијску дијагностику Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4
акредитациони број: 01-340, на сопствени захтев

Све детаљне информације о акредитованим организацијама се могу погледати у Регистру

У августу 2020. године донете су следеће одлуке о акредитацији:

ДОДЕЛА АКРЕДИТАЦИЈЕ

Лабораторијa за испитивање:
1. Универзитет у Београду - Пољопривредни факултет, Институт за фитомедицину, Катедра за пестициде и хербологију, Хемијска лабораторија за пестициде, Београд- Земун, Немањина 6
акредитациони број: 01-496

Контролно тело:
1. TAS SECURITY DOO BEOGRAD, Београд, Теразије 27/I
акредитациони број: 06-350
2. ИНСЛАБ ДОО Београд, Нови Београд, Антифашистичке борбе 21 з
акредитациони број: 06-351
3. Ватрогасни савез Града Суботице, Суботица, Максима Горког 55
акредитациони број: 06-352
4. SOL ENGINEERING ДОО Београд, Београд – Земун, Тршћанска 17
акредитациони број: 06-353

Све детаљне информације о акредитованим организацијама се могу погледати у Регистру

У јулу 2020. године донете су следеће одлуке о акредитацији:

ДОДЕЛА АКРЕДИТАЦИЈЕ

Лабораторијa за испитивање:
1. OVERS DOO NIŠ, Лабораторија за испитивање притиском OVERS, Ниш - Медијана, Страхињића Бана 2, ПЦ Амбасадор локал 15
акредитациони број: 01-495

Контролно тело:
1. Roaming Networks Security d.o.o., Београд, Јужни Булевар 10
акредитациони број: 06-346
2. ENERGOEL DOO BEOGRAD, Београд, Господара Вучића 103 б
акредитациони број: 06-347
3. ДОО ПРОГРЕС Крушевац, Крушевац, Видовданска 60
акредитациони број: 06-348
4. VIS COMPANY DOO Beograd, Београд-Земун, Угриновачки пут 43. део 16
акредитациони број: 06-349

Све детаљне информације о акредитованим организацијама се могу погледати у Регистру

У јуну 2020. године донете су следеће одлуке о акредитацији:

ДОДЕЛА АКРЕДИТАЦИЈЕ

Контролно тело:
1. ВАТРОГАС-КОМЕРЦ ДОО Лозница, Лозница, Марка Радуловића 156
акредитациони број: 06-343
2. ВАТРОПО 2017 ДОО Кањижа, Кањижа, Шандора Петефија 19
акредитациони број: 06-344
3. ТЕСЛА СИСТЕМИ ДОО Београд, Нови Београд, др Ивана Рибара 181A
акредитациони број: 06-345

Све детаљне информације о акредитованим организацијама се могу погледати у Регистру

У мају 2020. године донете су следеће одлуке о акредитацији:

ДОДЕЛА АКРЕДИТАЦИЈЕ

Контролно тело:
1. МИНАЛ ДОО Београд, Београд, Кедрова 8
акредитациони број: 06-340
2. ЕЛПИНГ ДОО Београд, Београд-Пиносава, Нова 3 38 а
акредитациони број: 06-341
3. Добровољно ватрогасно друштво Нови Кнежевац, Контролно тело ДВД Нови Кнежевац, Нови Кнежевац, Карађорђева 45
акредитациони број: 06-342

Све детаљне информације о акредитованим организацијама се могу погледати у Регистру

У априлу 2020. године донете су следеће одлуке о акредитацији:

ДОДЕЛА АКРЕДИТАЦИЈЕ

Лабораторијa за испитивање:
1. АСТЕЛ ПРОЈЕКТ ДОО, АСТЕЛ ЛАБОРАТОРИЈА – Лабораторија за испитивање и мерење нејонизујућег зрачења и буке у животној средини, Београд, Краљице Наталије 38/46
акредитациони број: 01-494

Лабораторијa за еталонирање:
1. ИНСТРУМЕНТИ МБ ДОО Београд, Лабораторија за еталонирање, Београд-Нови Београд, Нехруова 51 А, спрат 1, стан 86
акредитациони број: 02-075

Контролно тело:
1. FCA Србија д.о.о. Крагујевац, Индустријска безбедност, Служба за контролу противпожарне опреме, Крагујевац, Косовска 4
акредитациони број: 06-336
2. INZA ДОО Београд, Београд, Булевар Војводе Мишића 43
акредитациони број: 06-337
3. IMPOL SEVAL VALJAONICA ALUMINIJUMA a.d. SEVOJNO, Севојно, Првомајска бб
акредитациони број: 06-338
4. N&M Projekt д.о.о. Кула, Кула, Дванаесте војвођанске бригаде 37
акредитациони број: 06-339

ПОВУЧЕНЕ АКРЕДИТАЦИЈЕ

Контролно тело:
1. CITI DOO BEOGRAD, Београд, Миодрага Ибровца 2г
акредитациони број: 06-138, на сопствени захтев

Све детаљне информације о акредитованим организацијама се могу погледати у Регистру

У марту 2020. године донете су следеће одлуке о акредитацији:

ДОДЕЛА АКРЕДИТАЦИЈЕ

Лабораторијa за испитивање:
1. Огранак институт за грађевинарство ИГ д.о.о. Бања Лука Београд, Централна лабораторија, Београд, Косовска 17
акредитациони број: 01-493

Контролно тело:
1. TRAYAL КОРПОРАЦИЈА АД Крушевац, Крушевац Паруновачка 18 В
акредитациони број: 06-332
2. BATPOCПPEM ИHOBAЦИJE ДOO Београд- Савски Венац- Палилула, Београд, Дунавска 97
акредитациони број: 06-333
3. Холдинг корпорација „Крушик“ ад Ваљево, Ваљево, Владике Николаја 59
акредитациони број: 06-334
4. MEDISAL DOO BEOGRAD, Београд – Сурчин, Скојевска 23
акредитациони број: 06-335

ПОВУЧЕНЕ АКРЕДИТАЦИЈЕ

Лабораторијa за испитивање:

1. ВАТРОИВАЛ ДОО БЕОГРАД, Лабораторија за техничка испитивања, Београд, Гостиварска 15
акредитациони број: 01-386, на сопствени захтев

Све детаљне информације о акредитованим организацијама се могу погледати у Регистру

У фебруару 2020. године донете су следеће одлуке о акредитацији:

ДОДЕЛА АКРЕДИТАЦИЈЕ

Лабораторијa за испитивање:
1. Друштво са ограниченом одговорношћу Фабрика Мерних Трансформатора Зајечар, Лабораторија, Зајечар, Стражиловска 57
акредитациони број: 01-492

Контролно тело:
1. ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ АД Београд, Београд, Масарикова 5/II
акредитациони број: 06-324
2. ЦЕПТИНГ ДОО Београд, Београд - Нови Београд, Гандијева 76а
акредитациони број: 06-325
3. BB TIM-EXPERT DOO, Нови Сад, Балзакова 47
акредитациони број: 06-326
4. DOO SBS VATRO-IMPEX ZRENJANIN, Зрењанин, 9. јануар 74
акредитациони број: 06-327
5. ПОЖАР-ГАС ДОО Лозница, Лозница, Георгија Јакшића бб
акредитациони број: 06-328
6. OD-JU DOO IRIG, Ириг, Ђорђа Шундуковића бб
акредитациони број: 06-329
7. ДВД „ЧАЧАК“, Чачак, Булевар ослобођења 5
акредитациони број: 06-330
8. МАРИЋ КОМЕРЦ ДОО Лазаревац, Београд-Лазаревац, Ибарски пут 2б
акредитациони број: 06-331

Све детаљне информације о акредитованим организацијама се могу погледати у Регистру

У јануару 2020. године донете су следеће одлуке о акредитацији:

ДОДЕЛА АКРЕДИТАЦИЈЕ

Лабораторијa за испитивање:
1. ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗАВОД ЗА ИСПИТИВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА И КОНСТРУКЦИЈА СУБОТИЦА, Суботица, Сегедински пут 86
акредитациони број: 01-491

Контролно тело:
1. ДОО ПОЖАР - ЕЛЕКТРО ИНЖЕЊЕРИНГ Зрењанин, Зрењанин, Цара Душана 105
акредитациони број: 06-319
2. ВИР СИСТЕМ ДОО Лештане, Београд- Гроцка, Лештане Кружни пут 13к
акредитациони број: 06-320
3. Добровољно ватрогасно друштво Ужице, Ужице, Омладинска 1
акредитациони број: 06-321
4. МБС – СПЕКТРУМ ДОО Сремска Митровица, Сремска Митровица, Паланка 78
акредитациони број: 06-322
5. ЈП ПОШТА СРБИЈЕ Београд, РЈ Одржавање објеката, возила и основних средстава, Самостално одељење за контролисање инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система, Београд, Таковска 2
акредитациони број: 06-323

Провајдер за испитивање оспособљености:
1. "Комитет за међулабораторијска испитивања материјала" („КОМИМ“), Београд, Булевар Војводе Мишића 43
акредитациони број: 09-002

 

ПОВУЧЕНЕ АКРЕДИТАЦИЈЕ

Лабораторијa за испитивање:
1. ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН Техничка контрола и лабораторија, Зрењанин, Панчевачка бб
    акредитациони број: 01-332, на сопствени захтев
2. Завод за здраствену заштиту радника Нови Сад Служба за медицинске послове медицине рада Одељење лабораторијске дијагностике Нови Сад, Футошка 121
    акредитациони број: 01-185, на сопствени захтев

Контролно тело:
1. ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН, Техничка контрола и лабораторија, Зрењанин, Панчевачка бб
    акредитациони број: 06-109, на сопствени захтев
2. ХИДРО-ЕЛЕКТРО ДОО ИНЂИЈА Инђија, Краља Петра I бб
    акредитациони број: 06-107, на сопствени захтев

Све детаљне информације о акредитованим организацијама се могу погледати у Регистру


Архива за 2019. годину