Навигација

Одлуке о акредитацији

У јулу 2019. године донете су следеће одлуке о акредитацији:

ДОДЕЛА АКРЕДИТАЦИЈЕ

Лабораторијa за испитивање:
1. ЈКП Београдски водовод и канализација Београд, Сектор за КУБВКС, Служба санитарне контроле воде, Београд-Макиш, Обреновачки пут бб, акредитациони број: 01-479

2. Безбедносно - информативна агенција, Институт безбедности, Оделење за технику, Лабораторија за тестирање заштитне опреме, Београд, Краљице Ане бб, акредитациони број: 01-480

Контролно тело:
1. ТЕХНОСЕРВИС НС 021 ДОО, Сремска Каменица, Фрушкогорски пут 38, акредитациони број: 06-251

2. ДОБРОВОЉНО ВАТРОГАСНО ДРУШТВО „ПОЖАРЕВАЦ“, Пожаревац, Партизанска 3, акредитациони број: 06-252

3. ВАТРООТПОРНОСТ ДОО Шид, Војвођанских бригада 4, Шид, акредитациони број: 06-253

4. „М-МЕРИЈЕН" ДОО Београд, Београд, Миријевски венац 60, акредитациони број: 06-254

5. G4S SECURE SOLUTIONS ДОО Београд, Београд, Булевар Пека Дапчевића 32, акредитациони број: 06-255

6. ТИГАР ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДОО Пирот, Пирот, Николе Пашића 213, акредитациони број: 06-256

7. TECHNOSECTOR ДОО Крагујевац, Крагујевац, Краља Александра I Карађорђевића 34, акредитациони број: 06-257

Сертификационо тело за систем менаџмента:
1. QUALITY CERT ДОО Београд, Београд, Ужичка 41, акредитациони број: 08-020

Све детаљне информације о акредитованим организацијама се могу погледати у Регистру

У јуну 2019. године донете су следеће одлуке о акредитацији:

ДОДЕЛА АКРЕДИТАЦИЈЕ
Лабораторијa за еталонирање:
1. ГАС ИНТЕЛА ДОО Ковин, Ковин, Вука Караџића 176
акредитациони број: 02-073
ПОВУЧЕНЕ АКРЕДИТАЦИЈЕ
Сертификационо тело за сертификацију производа:
1. Министарство привреде, Дирекција за мере и драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14
акредитациони број: 04-025, на сопствени захтев

Све детаљне информације о акредитованим организацијама се могу погледати у Регистру

У мају 2019. године донете су следеће одлуке о акредитацији:

ДОДЕЛА АКРЕДИТАЦИЈЕ
Контролна тела:
1. БЕЗБЕДНОСТ НА РАДУ И ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА ДОО Сента, Сента, Максима Горког 18
акредитациони број: 06-243
2. ЈАКОТЕХНА ДОО Београд, Београд-Земун, Војни пут – блок I 569 ф
акредитациони број: 06-244
3. ПЕТРОЛМЕТРОЛАБ ДОО, Београд, Житомислићка 34/10
акредитациони број: 06-245
4. ДС-САН ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО Београд, Београд-Земун, Јозе Шћурле 12
акредитациони број: 06-246
5. РЕМОНТНИ ЦЕНТАР ДОО Ужице, Ужице, Радничка 11
акредитациони број: 06-247
6. ФИТИШ-ЈУ Предузеће за инжењеринг и производњу противпожарних и алармних система и система интерне телевизије, друштво са ограниченом одговорношћу Суботица, Суботица, Петра Свачића 12а
акредитациони број: 06-248
7. СИГУРА ПЛАМ 010 ДОО ПИРОТ, Српских владара 188 Пирот
акредитациони број: 06-249
8. BALKANS SECURITY SERVICES ДОО Београд, Београд-Нови Београд, Бродарска бб
акредитациони број: 06-250
Лабораторија за испитивање:
1. GEOTECHNOKIN ДОО Нови Сад, Лабораторија за испитивање ИБР, Нови Сад Аугуста Цесарца 18/112
акредитациони број: 01-478
ПОВУЧЕНЕ АКРЕДТАЦИЈЕ:
Лабораторија за испитивање:
1. ЈУГОИНСПЕКТ БЕОГРАД АД, Сектор за руде, метале и хемију, Лабораторија за испитивање чврстих минералних горива и минералних сировина, Београд, Чика Љубина 8
акредитациони број: 01-084, на сопствени захтев

Све детаљне информације о акредитованим организацијама се могу погледати у Регистру.


Архива за 2018. годину
Архива за 2017. годину
Архива за 2016. годину.
Архива за 2015. годину.