Navigacija

Webex Meetings

Proveru dostupnosi i kompatibilnost sopstevenih resursa za tehničkim zahtevi koji se odnose na sistemske karakteristike računara, zahtevnost protoka za ostvarivanje određenog kvaliteta servisa i testiranje računarske mreže, korisnici mogu da provere na sledćim adresama: