Navigacija

Vesti

Seminari u Novom Sadu i Beogradu

Seminari

U okviru projekta „Tehnička pomoć institucijama iz oblasti infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji“ finansiranog od strane Evropske unije u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede održani su dvodnevni seminari kao deo Kampanj...

Seminari u Šapcu i Pančevu

Seminari

U okviru projekta „Tehnička pomoć institucijama iz oblasti infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji“ finansiranog od strane Evropske unije Privredna Komora Srbije, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Konzorcijum AFNOR, SIQ, DANAK, UL/FE/LM...

Javna rasprava o Nacrtu zakona o akreditaciji

Zakoni i propisi

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja u postupku pripreme zakona kojim se utvrđuje oblast akreditacije sprovodi javnu raspravu od 8. do 31. marta 2010. godine. Tekst Nacrta zakona o akreditaciji biće postavljen i na sajtu Ministarstva ekonomije i...

Sporazum o saradnji u oblasti akreditacije ATS - BATA

Saradnja

U skladu sa Sporazumom o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi - CEFTA 2006 i otklanjanja nepotrebnih prepreka u trgovini, Akreditaciono telo Srbije potpisalo je 24. februara 2010. godine sa Institutom za akreditiranje Bosne i Hercegovine (BATA) Sporazum...

Odluke o proširenju oblasti delovanja ATS-a

Aktuelnosti

Upravni odbor Akreditacionog tela Srbije je na svojim sednicama od 29. decembra 2009. godine i 23. februara 2010. godine, između ostalog, doneo i odluke o proširenju oblasti delovanja Akreditacionog tela Srbije. Proširuje se oblast delovanja ATS-a za us...

Nove akreditacije u mesecu februaru 2010. godine

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije donelo je 8. februara 2010. godine odluke o dodeli akreditacije za jednu laboratoriju za ispitivanje i niz odluka o održavanju akreditacije, proširenju odnosno smanjenju obima akreditacije, kao i dve odluke o ukidanju akreditacije i...

Seminar za akreditovane organizacije - 25. februar

Najave događaja

U četvrtak 25. februara 2010. godine u Međunarodnom kongresnom „Centru Sava“, Milentija Popovića 9, Novi Beograd, sa početkom u 10 časova u Sali 1 u prizemlju objekta A održaće se jednodnevni seminar posvećen akreditovanim organizacijama. Akreditaciono...

Nove akreditacije u mesecu januaru 2010. godine

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije donelo je u januaru 2010. godine odluke o dodeli akreditacije za dve laboratorije za ispitivanje.  Doneto je i nekoliko odluka o održavanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, kao i odluka o suspenziji akreditacije za de...

Nove akreditacije u mesecu decembru 2009. godine

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije donelo je 28. decembra 2009. godine odluke o dodeli akreditacije za pet laboratorija za ispitivanje, dve laboratorije za etaloniranje i dve kontrolne organizacije.  Doneto je niz odluka o održavanju akreditacije, proširenju obima ...

Godišnji seminar za ocenjivače ATS-a

Seminari

Godišnji seminar za ocenjivače Akreditacionog tela Srbije (ATS) održan je 22. decembra u prostorijama ATS-a. Seminaru su prisustvovali svi vodeći i tehnički ocenjivači ATS-a upisani u Registar ocenjivača i tehničkih eksperata. Svake godine, tradicionalno...

ISO 15189 - saopštenje ILAC-a

Obaveštenja

Primena standarda ISO 15189:2007 podrazumeva da medicinske laboratorije, koje su akreditovane prema pomenutom standardu, poštuju i principe sistema menadžmenta definisane standardom ISO 9001:2008. Ova odluka je najavljena u zajedničkom zvaničnom izveštaj...

Pravila akreditacije - četvrto izdanje

Promena dokumentacije

Rukovodstvo Akreditacionog tela Srbije (ATS) usvojilo je 15. septembra 2009. godine novi dokument Pravila akreditacije (četvrto izdanje) koji je upotpunosti usklađen sa novim Statutom ATS-a. Pravila akreditacije pružaju uopštene informacije o akreditac...

24. sednica Generalne skupštine EA

Međunarodne aktivnosti

U periodu od 24. do 26. novembra 2009. godine u Brižu, Belgiji održana je 24. sednica Generalne skupštine Evropske organizacije za akreditaciju. Tokom zasedanja doneta je 31 rezolucija od kojih su najznačajnije one koje se odnose na izmenu osnivačkog ...

Procena merne nesigurnosti ATS-PA06

Promena dokumentacije

Dokument Procena merne nesigurnosti ATS-PA06 stupio je na snagu 1. decembra 2009. godine. Njime se propisuje se politika Akreditacionog tela Srbije (ATS) za određivanje merne nesigurnosti u postupcima ispitivanja i etaloniranja. Namenjen je ocenjivačima i te...

Upitnik za ocenu zadovoljenja korisnika usluga ATS-a

Obaveštenja

Akreditaciono telo Srbije (ATS) sprovodi jednom godišnje ispitivanje stepena zadovoljenja korisnika svojih usluga u skladu sa procedurom ATS-PR09 Identifikacija potreba i ocena zadovoljenja korisnika usluga ATS-a i poboljšanje sistema menadžmenta u cilju obostra...

Nove akreditacije u mesecu novembru 2009. godine

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije donelo je 19. novembra 2009. godine odluku o dodeli akreditacije za jednu laboratoriju za ispitivanje. Doneto je niz odluka o održavanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, kao i jedna odluka ...

Sastanci tehničkih komiteta i Saveta za akreditaciju

Aktuelnosti

Juče su u prostorijama Akreditacionog tela Srbije (ATS) održani prvi sastanci tehničkih komiteta za laboratorije, za kontrolne organizacije i za sertifikaciona tela na kojima su izabrani presedavajući komiteta i njihovi zamenici. Tokom sastanaka tehni...