Navigacija

Vesti

Osnovano Udruženje akreditovanih TOU

Aktuelnosti

Velika nam je čast da najavimo da je u okviru Privredne komore Srbije (PKS) formirano Udruženje akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti (TOU) zahvaljujući angažovanju rukovodilaca i stručnjaka akreditovanih TOU, a uz pomoć i podršku PKS-a. Odbor novo...

Obaveštenje kontrolnim telima u oblasti merila

Obaveštenja

Ministarstvo finansija i privrede (sadašnje Ministarstvo privrede), kao nadležno  ministarstvo za ovlašćivanje privrednih subjekata i drugih pravnih lica za obavljanje poslova overavanja merila, je dopisom br. 011-00-145/2013-33 od 19. juna 2013. godine o...

Nove akreditacije u maju i junu 2013. godine

Aktuelnosti

Tokom maja i juna meseca 2013. godine Akreditaciono telo Srbije donelo je odluke o dodeli akreditacije za dve laboratorije za ispitivanje, četiri kontrolna tela, jedno telo za sertifikaciju osoba, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akre...

Spisak ovlašćenih kontrolnih tela za 2013. godinu

Obaveštenja

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je objavilo Spisak ovlašćenih kontrolnih tela za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji za 2013. godinu (objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 36/13 od 19. aprila 2013. g...

Javni poziv za ocenjivače

Konkursi

Zbog povećanog broja prijava za akreditaciju, kao i aktivnosti na proširenju oblasti rada ATS-a, ukazala se potreba za proširenjem liste ocenjivača i tehničkih eksperata za potrebe ocenjivanja iz sledećih oblasti: ispitivanje u oblasti elektromagnetn...

Održani seminari ATS-a

Seminari

Dana 18.06.2013. godine održan je prvi u nizu seminara koji  Akreditaciono telo Srbije (ATS) organizuje s ciljem da upozna tela za ocenjivanje usaglašenosti sa izmenama svojih dokumenata sistema menadžmenta, a sve u svrhu povećanja efikasnosti postupka akre...

Seminari za TOU

Seminari

U toku 2013. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) je usvojilo i/ili izmenilo niz dokumenata sistema menadžmenta u cilju povećanja efikasnosti realizacije postupaka akreditacije koje sprovodi. U prethodnom periodu došlo je i do promene određenog broja ob...

Potpisan Sporazum o saradnji između ATS-a i ISS-a

Saradnja

U prostorijama Akreditacionog tela Srbije je 7. juna 2013. godine potpisan Sporazum o saradnji između Akreditacionog tela Srbije (ATS) i Instituta za standardizaciju Srbije (ISS). Cilj saradnje između ISS-a i ATS-a je da se doprinese uspostavljanju međunar...

Obeležen jubilej ATS-a

Dan akreditacije

6. juna 2013. godine u prostorijama Studentskog kulturnog centra održana je svečanost povodom obeležavanja 15 godina postojanja i rada Akreditacionog tela Srbije (ATS), kao i Međunarodnog dana akreditacije (9. jun) i Dana akreditacije u Republici Srbiji ...

Održana JUSK međunarodna konvencija o kvalitetu

JUSK

Akreditaciono telo Srbije (ATS) je ove godine, zajedno sa Direkcijom za mere i dragocene metale (DMDM), učestvovalo na petoj Specijalnoj konferenciji „Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući razvoj” i četvrtoj Specijalnoj konferenciji „Nacional...

Proslava jubileja: petnaest godina postojanja ATS-a

Dan akreditacije

Akreditaciono telo Srbije (ATS) organizuje svečani skup povodom obeležavanja značajnih jubileja: petnaest godina svog postojanja (osnovanog 1998. godine kao Jugoslovensko akreditaciono telo - JUAT), Međunarodnog dana akreditacije (9. jun), kao i Dana akr...

Održana obuka "EU Organic Farming"

Obaveštenja

U periodu od 8. do 10. maja 2013. godine održana je u Skoplju obuka pod nazivom "EU Organic Farming: Criteria for Accreditation by National Organisations" u organizaciji PTB projekta i Instituta za akreditaciju Republike Makedonije (IARM). Obuci su pris...

31. zasedanje Generalne skupštine EA

Međunarodne aktivnosti

Tokom 31. zasedanja Generalne skupštine Evropske organizacije za akreditaciju (EA GA), koja je održana u periodu od 29. do 30. maja u Parizu, Francuska, u organizaciji COFRAC-a doneto je 38 rezolucija od kojih su najznačajnije: - EA GA je ratifikova...

Jedanaesto izdanje elektronskog biltena ATS-a

Promocija

Pred vama je jedanaesto izdanje elektronskog biltena ATS-a. Tema ovog broja je: Svetska trgovinska organizacija i proces učlanjenja Republike Srbije. Svoje predloge o temama, o kojima biste želeli da čitate, pošaljite nam putem elektronske pošte na adresu:...

Ocena sprovedenog ocenjivanja ATS-PR09-O02

Promena dokumentacije

Poštovani klijenti, u cilju unapređenja rada timova za ocenjivanje Akreditacionog tela Srbije (ATS), povećanja efikasnosti njihovog rada i ujednačavanja stavova ocenjivača u postupcima ocenjivanja, ATS je započeo aktivnosti na prikupljanju informacija u vezi r...

JUSK međunarodna konvencija o kvalitetu - JUSK ICQ 2013

JUSK

Akreditaciono telo Srbije (ATS) i Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM) u okviru JUSK međunarodne konvencije o kvalitetu - JUSK ICQ 2013 - (www.jusk.org) organizuju petu Specijalnu konferenciju „Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući raz...

Nove akreditacije u mesecu aprilu 2013. godine

Aktuelnosti

Tokom aprila meseca 2013. godine Akreditaciono telo Srbije donelo je odluke o dodeli akreditacije za tri laboratorije za ispitivanje, jednu laboratoriju za etaloniranje, šest kontrolnih tela, jedno telo za sertifikaciju proizvoda, odnosno niz odluka o od...