Navigacija

Odluke u vezi sa akreditaciojom

Informacija o primeni SRPS ISO/IEC TS 17021-10:2018

Informacija o primeni SRPS ISO/IEC 17021-10 / 28.02.2019.

201928. Feb
Informacija o prelasku na novo izdanje standarda SRPS EN ISO 22000:2018

Informacija o prelasku na novo izdanje standarda SRPS EN ISO 22000:2018

201928. Feb
Poređenje zahteva SRPS EN ISO 15189:2014 i zahteva SRPS ISO/IEC 17025:2017

Poređenje zahteva SRPS EN ISO 15189:2014 i zahteva SRPS ISO/IEC 17025:2017

201930. Jan
IAF obavezujuća dokumenta

IAF obavezujuća dokumenta / 20.06.2018.

201820. Jun
Prelazak na rad prema novom izdanju Pravilnika o merilima

Prelazak na rad prema novom izdanju Pravilnika o merilima / 04.06.2018.

2018 4. Jun
Tumačenje MUP-a u vezi Pravilnika o posebnim uslovima za ovlašćivanje kontrolnih tela

Akt Ministarstva unutrašnjih poslova broj 01-91/17-2, od 17. marta 2017. godine

2017 1. Jun
Tabela za iskazivanje obima akreditacije za sisteme za gašenje požara
201727. Mar
Analiza odnosa Akreditacionog tela Srbije sa povezanim telima

Analiza odnosa Akreditacionog tela Srbije sa povezanim telima - izdanje/izmena: 2/0 - usvojena u februaru 2013. godine

201320. Feb