Navigacija

Zadaci Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja na području upravljanja životnom sredinom

13.03.2010.Informativni materijal

Zadaci Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja na području upravljanja životnom sredinom, prezentacija Rada Ostojića na seminarima u Šapcu i Pančevu, od 9. do 12. marta 2010. u okviru projekta "Tehnička pomoć institucijama infrastrukture u Republici Srbiji", finansiranog od strane EU

Fajlovi