Navigacija

Sistemi upravljanja zaštitom životne sredine

13.03.2010.Informativni materijal

Sistemi upravljanja zaštitom životne sredine, prezentacija Alojza Bitenca na seminarima u Šapcu i Pančevu , od 9. do 12. marta 2010. u okviru projekta "Tehnička pomoć institucijama infrastrukture u Republici Srbiji", finansiranog od strane EU