Navigacija

Smernice za iskazivanje obima akreditacije sertifikacionih tela za sertifikaciju sistema menadžmenta ATS-UP12

27.07.2018.Procedure/Uputstva

Smernice za iskazivanje obima akreditacije sertifikacionih tela za sertifikaciju sistema menadžmenta, ATS-UP12, Izdanje/Izmena: 2/0, od 27.07.2018.