Navigacija

Standardi, ocenjivanje usaglašenosti i akreditacija

15.06.2009.Informativni materijal

Prezentacija dr Dejan Krnjaić, direktora ATS-a - Standardi, ocenjivanje usaglašenosti i akreditacija, informativni seminar za tehničke eksperte, Beograd, 08. jun 2009. godine