Navigacija

Pravila akreditacije, postupak akreditacije, prava i obaveze TE

15.06.2009.Informativni materijal

Prezentacija Biljane Tomić, načelnika odeljenja za pravne i opšte poslove ATS-a - Pravila akreditacije, postupak akreditacije, prava i obaveze tehničkih eksperata, informativni seminar za tehničke eksperte, Beograd, 08. jun 2009. godine