Navigacija

Prezentacija dr Dejana Krnjaića

06.06.2009.Informativni materijal

Prezentacija dr Dejana Krnjaića, Značaj i uloga akreditacije u svetu, Evropi i Republici Srbiji na Prvoj specijalnoj konferenciji pod nazivom "Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući razvoj" JUSK Međunarodne konvencije o kvalitetu/ YUSQ ICQ 2009, Beograd 03. jun 2009. godine

Fajlovi