Navigacija

Prezentacija dr Dejana Krnjaića i mr Vide Živković

06.06.2009.Informativni materijal

Prezentacija dr Dejana Krnjaića i mr Vide Živković – Akreditacija - trenutno stanje i perspektive u Republici Srbiji na 5. godišnjoj Konferencije NTK za akreditovane laboratorije – Razvoj i primena QM u akreditovanim laboratorijama JUSK Međunarodne konvencije o kvalitetu/ YUSQ ICQ 2009, Beograd 3. jun 2009. godine

Fajlovi