Navigacija

Prezentacija Dušanke Santovac i Ljiljane Markićević

05.06.2009.Informativni materijal

Prezentacija Dušanke Santovac i Ljiljane Markićević – Kako obezbediti kvalitet rezultata ispitivanja na Prvoj specijalnoj konferenciji pod nazivom "Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući razvoj" JUSK Međunarodne konvencije o kvalitetu/ YUSQ ICQ 2009, Beograd 03. jun 2009. godine