Navigacija

Prezentacija Ljubice Živanić i mr Dragana Badnjara

05.06.2009.Informativni materijal

Prezentacija Ljubice Živanić i mr Dragana Badnjara Ispitivanje – kontrolisanje – sertifikacija – Kako ih razlikovati na Prvoj specijalnoj konferenciji pod nazivom "Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući razvoj" JUSK Međunarodne konvencije o kvalitetu/ YUSQ ICQ 2009, Beograd 03. jun 2009. godine