Navigacija

Kriterijumi za akreditaciju i smernice za ocenjivanja sertifikacionih tela za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi građevinskih proizvoda ATS-UP43

04.06.2021.Procedure/Uputstva

Kriterijumi za akreditaciju i smernice za ocenjivanja sertifikacionih tela za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi građevinskih proizvoda ATS-UP43 - izdanje/izmena 1/0 - usvojeno: 04.06.2020.