Navigacija

Prezentacija mr Natalije Jovičić Zarić

05.06.2009.Informativni materijal

Prezentacija mr Natalije Jovičić Zarić Kako prevazići probleme u radu akreditovanih organizacija na Prvoj specijalnoj konferenciji pod nazivom "Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući razvoj" JUSK Međunarodne konvencije o kvalitetu/ YUSQ ICQ 2009, Beograd 03. jun 2009. godine