Navigacija

Prezentacija mr Vide Živković

05.06.2009.Informativni materijal

Prezentacija mr Vide Živković Metrološki aspekti potvrđivanja kompetencije tela za ocenjivanje usaglašenosti na Prvoj specijalnoj konferenciji pod nazivom "Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući razvoj" JUSK Međunarodne konvencije o kvalitetu/ YUSQ ICQ 2009, Beograd 03. jun 2009. godine