Navigacija

Kompetentnost - upravljanje ljudskim resursima - izazov savremenog doba

11.09.2019.Informativni materijal

Kompetentnost - upravljanje ljudskim resursima - izazov savremenog doba - Seminar za akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti "Akreditacija i ocenjivanje usaglašenosti - mi smo svet!" - Kombank dvorana, Beograd, 11.09.2019.